Meny
Kulturhuset Stadsteatern: Hur får vi ett Sverige som håller ihop?

Kulturhuset Stadsteatern: Hur får vi ett Sverige som håller ihop?

Datum: 2019-05-07 till 2019-05-07

Tid: 17:30 - 18:30

Plats:

Kulturhuset, Under Fontänen

OBS! Vi har ett nytt biljettsystem. Det är gratis att delta, men biljett krävs och bokas här: http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2019/Hur-far-vi-ett-Sverige-som-haller-ihop/

Stöd för landsbygdsföretagens utveckling är svagare i Sverige än i många andra jämförbara länder. När storstädernas andel av arbetsföra medborgare växer, dräneras istället landsbygden på arbetskraft. I regionen Jämtland/Härjedalen med 130 000 invånare beräknas inför kommande år en god tillväxt där 10 000 anställda saknas i en rad branscher. Åldersstrukturen i länet visar dessutom att det inte kommer gå att ersätta dem som ska gå i pension. Vilket i sin tur påverkar välfärden och företagandet i regionen, eftersom allt färre ska försörja fler i framtiden. Samtidigt bor över 250 000 människor i Stockholms län i områden som polisen definierat som utsatta. Fler än var tredje person av dem är under tjugosex år gammal. För utrikesfödda som bor i ett utsatt område är alltså risken att drabbas av arbetslöshet mycket hög samtidigt som stödet till företagsutveckling i de utsatta områdena är svagt.

Varför har Sverige hamnat på efterkälken i framväxten av ett modernt idéburet värdeskapande? Kan spelplanen förändras med en ekonomisk demokrati som präglas av en mångfald av ägarformer och som inte låter vinstmaximering för näringslivet och kostnadsminimering för offentlig sektor vara de enda måttstockarna? Kan roller och samverkan på arbetsmarknaden förändras till förmån för en stark utveckling mot social hållbarhet och minskade klyftor? Välkomna att utforska några idéer om ett Sverige som håller ihop.

Medverkande

Azadeh Rojhan Gustafsson (s)

Niklas Wykman (m)

Sophie Nachemsson Ekwall, forskare Stockholms Handelshögskola

Petter Skogar, förbundsdirektör KFO

Robert Björngard, vd Hälsorum

Daniel Riddez, vd Magelugnen

OBS! Vi har ett nytt biljettsystem. Det är gratis att delta, men biljett krävs och bokas här: http://kulturhusetstadsteatern.se/ForumDebatt/Evenemang/2019/Hur-far-vi-ett-Sverige-som-haller-ihop/