Meny
Kulturhuset Stadsteatern: Urbaniseringen – är feministisk stadsutveckling den globala lösningen?

Kulturhuset Stadsteatern: Urbaniseringen – är feministisk stadsutveckling den globala lösningen?

Datum: 2016-09-28 till 2016-09-28

Tid: 17:00 - 18:30

Plats:

Kulturhuset Stadsteatern
Studion
Gatuplan/ Vån 0

Mer än hälften av världens befolkning lever i städer och det är i städerna som ojämlikheten ökar snabbast. Urbaniseringen sker rekordartat vilket utsätter sociala system för ökade påfrestningar. De kommande 30 åren kommer det byggas lika mycket stad som i hela mänsklighetens historia. I den snabba urbaniseringen är unga tjejer särskilt utsatta. Investeringar i deras tillgång till anständigt arbete, fysiska och finansiella tillgångar, rörlighet, trygghet och personlig säkerhet och representation i formella strukturer är avgörande för en hållbar utveckling.

Kan en stadsplanering med fokus på unga tjejers behov vara framtidens globala lösning?

Om vi lyckas bygga framtidens stad för den här utsatta gruppen så kan vi finna lösningar på många andra utmaningar. Därför är unga tjejer nyckeln för att uppnå en jämlik och jämställd utveckling, lokalt som globalt. Men hur ska egentligen omställningen gå till? Hur kan stadsplanering bättre leva upp till flickors behov?

Välkommen till det femte samtalet i Global Utmanings serie om framtidsfrågor på Kulturhuset Stadsteatern. Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan och med hjälp av en rad framstående experter undersöker vi lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor. Denna gång genomför vi evenemanget i samarbete med Habitat III-sekretariatet och Urban Talks inför toppmötet i oktober. https://www.habitat3.org/urbantalk_stockholm

Medverkande:
Thomas Melin, Sida
Lise Bergh, vice ordförande Rädda Barnen
Thibaut Nguyen, Habitat III-sekretariatet
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Södertälje
Banar Sabet, konsult och styrelseledamot i Streetgäris
Anna Heide, integrationsexpert SABO
Maj Pettersson, MPower Fryshuset
Emilia Hallin, arkitekt, SWECO
Moderator: Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmaning

När FN:s medlemsländer antog Agenda 2030 – FN:s mål för hållbar utveckling – öppnades det upp för en möjlighet att ta tag i problem som den ökande ojämlikheten, kvinnors och flickors situation och klimatomställningen. Fattigdomsbekämpning är en av de frågor som kommer att komma upp på FN-toppmötet om hållbar stadsutveckling – Habitat III – i Quito, Ecuador 17– 20 oktober 2016.

Dela gärna evenemanget på Facebook