Meny
Norden- en global region eller ett samarbete i sönderfall?

Norden- en global region eller ett samarbete i sönderfall?

Datum: 2016-02-12 till 2016-02-12

Tid: 14:00 - 15:30

Plats:

Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm

Det nordiska samarbetet har varit ett av världens bäst fungerande makroregionala samarbeten. En jämlik välfärd och vilja att inkludera människor i ett gemensamt socialt kontrakt blev nyckeln till att vinna global respekt och konkurrenskraft. När Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet står Norden inför ett vägskäl såväl internationellt som på hemmaplan. Flyktingfrågan har exempelvis ställt samarbetet inför nya utmaningar.

Är kulturen en sammanhållande eller konserverande faktor? Vilken betydelse har entreprenörskapet för Norden? Hur ser nordiskt civilsamhälle och social innovation ut i en nordisk kontext? Kan investeringar i transport- och digitala system bidra till klimatomställning och konkurrenskraft?

Välkommen till ett seminarium där Finlands och Sveriges ministrar med ansvar för nordiskt samarbete, Anne Berner, kommunikationsminister och Kristina Persson, framtidsminister, tillsammans med en panel diskuterar Nordens vägval.

Tid: Fredagen den 12 februari 2016 klockan 14.00-15.30, mottagning 15.30-16.30
Plats: Sibeliussalen, Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm
Moderator: Anders Eriksson, Direktör Finlandsinstitutet och Birgitta Englin, senior adviser Tankesmedjan Global Utmaning
Anmälan: Seminariet är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig här senast 8 februari
Arrangör: Finlandsinstitutet och Tankesmedjan Global Utmaning
Information: Jaana Vikman, seminarieansvarig, jaana.vikman@finlandsinstitutet.se, 072-180 30 63

Program 12 februari 2016

14.00 Välkommen och inledning
Anders Eriksson, Direktör, Finlandsinstitutet
Birgitta Englin, Senior adviser, Tankesmedjan Global Utmaning

14.10 Finlands ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet år 2016
Anne Berner, Finlands kommunikationsminister

14.25 Diskussion: Vart är det nordiska samarbetet på väg?
Kristina Persson, Sveriges minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete 
Anne Berner, Finlands kommunikationsminister

14.55 Paneldiskussion: Förväntningar och förhoppningar på Nordiska ministerrådet
Maria Rankka, VD, Stockholms Handelskammare
Joachim Thibblin, teaterchef, Esbo Stadsteater 
Ariane Rodert, vice ordf grupp III, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK)
Wadih El-Achkar, VD Start-Up Stockholm/Stockholms NyföretagarCentrum
Shahyan Khan, Managing Partner, Reaktion Value Labs, Expert Rådgivare – Digitaliseringskommissionen