Meny
Almedalen: Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa

Almedalen: Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa

Datum: 2017-07-03 till 2017-07-03

Tid: 15:00 - 15:45

Plats:

Donnersgatan 6/ Sverige i Världen

Hur mycket hälsobistånd, inklusive SRHR, ger de europeiska länderna, samt Sverige? Vilka trender kan vi se, och hur har givarlandskapet förändrats över tid och varför? Hur har de svenska prioriteringarna förändrats och vad betyder de globala trenderna för Sveriges roll inom hälsobiståndet framöver? Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:
Sabine Campe, partner, SEEK Development
Raimund Zühr, projektledare, SEEK Development
Ulrika Modéer, statssekreterare Biståndsministern
Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna
Hans Linde, ordförande, RFSU
Johan Hassel, vd, Tankesmedjan Global Utmaning, och ledamot, Sveriges Agenda 2030-delegation
Peter Friberg, professor, Director, SIGHT, Kungliga Vetenskapsakademien
Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare utan gränser
Rosanna Färnman, projektledare och moderator, Tankesmedjan Global Utmaning

Arrangör: Tankesmedjan Global Utmaning och SEEK Development

I programmet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46356