Meny
The Debt Buildup and Equity Gap

The Debt Buildup and Equity Gap

Datum: 2016-02-24 till 2016-02-24

Tid: 09:00 - 16:00

Tankesmedjan Global Utmaning bjuder i samarbete med Project Reboot, vid London School of Economics, in till ett internationellt heldagsseminarium om kapitalmarknaden; The Debt Buildup and Equity Gap med bland annat Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Hur farligt lever Sverige?
Global Utmaning anordnade den 25 januari en diskussion mellan Stefan Ingves och den engelske toppolitikern Vince Cable om riskerna för en ny finanskris. Inom programmet ”Towards a sustainable financial system” har tankesmedjan under flera år belyst riskerna och problemen i det internationella finansiella systemet och visat på vikten av global economic governance. Syftet är att påverka det finansiella systemet att bli mer hållbart och bidra mer till den reala ekonomin, långsiktigt värdeskapande och fler arbetstillfällen.

Slutsatsen är att Sverige lever farligt. Den privata skuldsättningen fortsätter att växa och riskerna för en fastighetsbubbla har ökat med svåra konsekvenser för Sveriges ekonomi och många hushåll om den skulle utlösas. Men det är inte bara hushållen som lever farligt. Svenska företag har också en för hög skuldsättning i förhållande till det egna kapitalet. Om vad det är som driver företagen att låna i stället för att söka riskkapital handlar nästa arrangemang i Global Utmanings serie om den svenska finansmarknaden. Ligger på problemet på efterfråge- eller utbudssidan och hur påverkat är det av skatteincitament och regelsystem? Och vad vi kan göra åt problemet?

Tid: Onsdag 24 februari kl. 9.00- 16.00

Seminariespråket kommer att växla mellan engelska och svenska.

Medverkar gör bland andra:
Per Bolund, biträdande Finansminister och Finansmarknads- och konsumentminister
Susan Lund, Forskningsledare Global Financial Markets McKinsey
Magnus Billing, Ordförande och VD Nasdaq OMX
Ulf Landegren, Professor Uppsala Universitet
Elisabet Asplund, f.d. VD Karolinska Institutet Education
Dr Jan Trofast, f.d. Vetenskaplig rådgivare Astra Zeneca
Dr Jenni Nordborg, Direktör Vinnova
Dr Nina Rawal, Investeringsansvarig Life Science Industrifonden
Thomas Franzén, f.d. Chef för Riksgäldskontoret
Stefan Lundbergh, Styrelseledamot Fjärde AP-Fonden
Dr Nicolas Veron, Senior rådgivare Bruegel
Karolina Ekholm, Statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Erik Thedeen, Generaldirektör Finansinspektionen
Louise Andrén Meiton, Ekonomijournalist Svenska Dagbladet
Tomas Werngren, VD Kommuninvest

Inom programmet Towards a sustainable financial system har tankesmedjan under flera år belyst riskerna och problemen i det internationella finansiella systemet och visat på vikten av global economic governance. Syftet är att påverka det finansiella systemet att bli mer hållbart och bidra mer till den reala ekonomin, långsiktigt värdeskapande och fler arbetstillfällen.