Meny
Urban Talk –  World Cities Day

Urban Talk – World Cities Day

Datum: 2017-10-31 till 2017-10-31

Tid: 11:00 - 14:00

I samband med World Cities Day som är FN:s dag för att uppmärksamma städer och de utmaningar och lösningar urbaniseringen resulterar i arrangerar tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med UN-Habitat ett “Urban Talk”.

Under förmiddagen informerar UN-Habitat om FN:s World Urban Forum som äger rum i Kuala Lumpur i februari 2018 där fokus kommer vara genomförandet av mål 11 och New Urban Agenda. Efter lunch medverkar Miljöminister Karolina Skog. Tankesmedjan redogör för den rapport vi tagit fram: Hur hänger de globala ramverken ihop? Hur ser kopplingen till lokal nivå ut? Vad vill svenska intressenter skicka med till ministerns nya politik? Det åtföljs av Ministerns tankar inför framtagandet av en svensk stadspolitik samt hur arbetet fortgår.

Program

11.00–12.30 Tobias Kettner från UN-Habitat talar om FN:s kommande World Urban Forum i Kuala Lumpur, Malaysia.

12.30–13.00 Lunch

13.00–13.30 Elin Fabre och Carl-Johan Engström från Global Utmaning talar om lokalt genomförande av de globala utvecklingsagendorna och input till politiken från relevanta intressenter.

13.30–13.45 Karolina Skog, Miljöminister, om Regeringens stadspolitik.

13.45–14.00 Q&A

Medverkande

Karolina Skog, Miljöminister

Tobias Kettner, UN-Habitat

Carl-Johan Engström, Global Utmaning

Elin Andersdotter Fabre, Global Utmaning