Meny
Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid

Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid

Datum: 2016-11-30 till 2016-11-30

Tid: 09:30 - 11:30

Plats:

Medelhavsmuseet
Fredsgatan 2, Stockholm

Hur har hälsoläget samt riktningen av hälsobistånd förändrats över tid? Vilka framtida investeringar och samarbeten behövs för en hållbar global hälsoutveckling?

Tankesmedjan Global Utmaning och Karolinska Institutet bjuder in till seminarium på Medelhavsmuseet. Sedan biståndsmyndigheten Sida grundades för 50 år sedan har global hälsa varit en kärnfråga inom det svenska utvecklingssamarbetet. Specialiserad akademisk kunskap har kommit att spela en allt viktigare roll för prioriteringar och utformning av policy.

Ur ett 50-årsperspektiv vill tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med Karolinska Institutet uppmärksamma Sidas globala hälsoarbete och stöd till forskning. Vi kommer särskilt diskutera förhållandet mellan forskning och politik och dess betydelse för global hälsa över tid och idag, samt vilka investeringar och samarbeten som är avgörande för framtidens hälsoutveckling och genomförande av Agenda 2030.

Global Utmaning lanserar även ”Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater – vägen till utveckling”, en skrift med samlade reflektioner från Global Utmanings vårkonferens – Global Health in Conflict, Poverty and Fragility. Skriften lyfter särskilt vikten av långsiktigt hälsoarbete i sviktande och konfliktdrabbade stater för genomförandet av Agenda 2030.

Onsdag 30 november 2016
09.30–11.30
Kaffe och registrering från 9.00
Medelhavsmuseet
Fredsgatan 2 Stockholm

Till anmälan

 

PROGRAM

09.00 Kaffe och registrering

09.30 Inledning

09.45 Presentation: Khalif Bile Mohamud (MD, PhD), styrelseledamot i Somali-Swedish Researchers Association (tidigare WHO-chef i Pakistan, Iran och Afghanistan), om ”Rebuilding the Swedish-Somali cooperation on action research after 26 years of conflict and fragility”

10.15 Panel 1: 50-årsperspektiv på utvecklingssamarbete och hälsoforskning – samverkan, framsteg, och lärdomar

  • Vinod Diwan, professor i epidemiologi, Karolinska Institutet, om erfarenheter av svenskt utvecklingsarbete i syd
  • Anders Molin, tidigare policyspecialist i global hälsa, Sida, om Sidas globala hälsoarbete och stöd till forskning över tid
  • Gun-Britt Andersson, vice ordf. EBA och senior rådgivare Global Utmaning, tillbakablickande på bistånd och samarbete för global hälsa (tbc)

10.45 Panel 2: Framtida investeringar och partnerskap för global hälsa – globala agendor, prioriteringar, och trender

  • Sofia Arkelsten, biståndspolitisk talesperson (M), om prioriteringar och investeringar för att uppnå mål 3 i Agenda 2030, samt kopplingar till andra mål
  • Mikaela Hildebrand, sexualpolitiskt sakkunnig, RFSU, om prioriteringar och investeringar för SRHR
  • Tobias Alfvén, forskare i global hälsa, Karolinska Institutet, samt ordförande i Svenska Läkarsällskapets kommitté för global hälsa, om samverkan mellan forskning och andra aktörer och hur vi breddar perspektivet på hälsa
  • Edna Soomre, programansvarig Hälsa, The Swedish Program for ICT in Developing Regions (Spider)

11.15 Avslutningsord: Ulrika Modéer, statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat

Välkommen!

Vid frågor, kontakta Rosanna Färnman, programansvarig Hälsa och Utveckling, rosanna.farnman(a)globalutmaning.se