Meny
Anna Göthlin

Anna Göthlin

Praktikant

Anna har en kandidat i miljövetenskap från Södertörns Högskola och som examensarbete gjorde hon en kvalitativ innehållsanalys av nationella klimatanpassningsplaner med ett genusperspektiv. Under sin praktik kommer Anna främst jobba inom programmet Klimat & Resurser och framförallt med arbetet att ta fram en Superklimatplan.

anna.gothlin@globalutmaning.se

+46(0) 70 918 20 61