Meny
Elin Andersdotter Fabre

Elin Andersdotter Fabre

Senior Rådgivare

Elin är senior rådgivare till tankesmedjan och projektledare för Her City från UN-Habitat. Hon var tidigare ansvarig för Global Utmanings program för hållbara städer. Innan det arbetade hon med policyutveckling och advocacy inom ramen för FN:s nya utvecklingsagenda med fokus på hållbar stadsutveckling. Hon har en bred erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor – demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och säkerhet från FN, Regeringskansliet och civilsamhället. Hon har mastersexamen i statsvetenskap från Stockholms Universitet och internationella relationer från Sciences Po Paris och King’s College London. Elin ingår även i Folke Bernadotteakademins Internationella valobservatörsbas och är internationell expert för Palmecentret.

elin.fabre@globalutmaning.se
+ 46 70 223 32 47