Meny

Klimatagendan – Sverige ställer om

Klimatagendan är en oberoende samverkansplattform och accelerator för klimatomställningen. Vi samlar nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle bakom en kraftfull – och rättvis – grön omställning i linje med Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. 

Nu söker vi fler partners och stödföretag som vill vara med och accelerera klimatomställningen!

Vad är Klimatagendan?
Målet med Klimatagendan är att accelerera en kraftfull grön omställning som gör att vi når Sveriges mål om nettonollutsläpp 2045. Klimatarbetet i Sverige har kommit en bra bit på väg, men fortfarande saknas tre kritiska pusselbitar. Målet med Klimatagendan är få dessa på plats inom två år. På så sätt undanröjer vi kritiska hinder och gör det lätt för Sveriges politiker att snabbt accelerera klimatomställningen.

Den första pusselbiten är att ta fram en faktabaserad omställningsplan för Sverige som helhet, där åtgärder vägs samman och där olika scenarier visar hur vi kan nå målet om nettonollutsläpp 2045. Det saknas idag i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Läs mer om analysarbetet på Material Economics hemsida. 

Den andra pusselbiten handlar om att planen förankras med nyckelaktörer inom näringsliv, politik och samhälle, genom dialog och diskussion  – redan under arbetets gång. På så sätt skapas ett politiskt tryck för att genomföra planen. 

Den tredje pusselbiten handlar om bred kommunikation och dialog med allmänheten, med en särskild fokus på fackföreningsrörelsen. Målet är att skapa acceptans för kommande klimatåtgärder, ge möjligheter till diskussion och åstadkomma ett väljartryck för klimatomställningen. 

Bakom Klimatagendan står tankesmedjan Global Utmaning, konsultbolaget Material Economics och mjukvaruföretaget ClimateView  och ett stort – och växande – antal partners.

Vi vet att Sverige har alla förutsättningar att lyckas med en kraftfull och rättvis klimatomställning, samtidigt som vi får med alla på tåget – låt oss visa världen att det går! 

Vill du veta mer?
Kontakta Tove Ahström, vd på Global Utmaning för att veta mer om projektet och hur ni kan delta. På knappen nedan kan ni också anmäla intresse av att stödja Klimatagendan. 

 


Partners och stödföretag till Klimatagendan: