Meny

Konsumtionsklimat och Klimatkonsumtion

Konsumtion är ett ord på mångas läppar idag. Trots att fler har kunskap om dess påverkan på klimatet så fortsätter vi köpa nya kläder och spendera massvis med pengar på fenomen som Black Friday. När det gäller matvaror är vi inte mycket bättre och idag slängs en tredjedel av all mat som produceras. Handel över nätet ökar dramatiskt för varje år som går. Idag handlar i snitt 68% av svenskarna varor över nätet varje månad. En av de största utmaningarna i omställningen till ett mer hållbart samhälle är att minska transporternas negativa miljöpåverkan. Det krävs kraftfulla och konkreta åtgärder i kombination med förändrade beteenden för att vi ska kunna konsumera hållbart. Men hur tar vi oss dit? Och på vems axlar ligger ansvaret?

Det är lätt att glömma att alla produkter som vi köper lämnar ett avtryck på vår planet. I Sverige förbrukar vi idag resurser som om vi hade mer än 4 planeter. De senaste åren har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser. Men utsläpp som är kopplade till svensk konsumtion av mat, elektronik, kläder och möbler har istället ökat kraftigt. De senaste 20 åren har den svenska konsumtionen bidragit med en ökning av utsläpp med 50 procent i de länder som vi importerar ifrån.

Det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå målet om hållbar konsumtion – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. En hållbar konsumtion ska vara normen, inte undantaget, och alla konsumenter ska ha möjlighet att handla medvetet och hållbart. Viljan att göra en insats är stor, samtidigt är det viktigt att inte lämna över allt ansvar till konsumenterna – så väl politiker och företag som konsumenter måste ta ansvar för att förändra konsumtionsmönster och säkra en hållbar utveckling. 

Hur påverkar din konsumtion klimatet? Hur påverkas din konsumtion av klimatpolitiken? Hur påverkar du politiken? Välkommen till en samtalsserie av Tankesmedja Global Utmaning och Medveten Konsumtion på Kulturhuset Stadsteatern om konsumtion och klimat där dina idéer och tankar står i fokus.

Under hösten 2019 utforskar Global Utmaning konsumtion och klimat utifrån tre tematiska samtal om Mode och mat, E-handel och rättvis klimatkonsumtion. I ett möte mellan publik, aktivister, beslutsfattare och experter utforskar vi lösningar och vägar framåt på utmaningar inom konsumtionsområdet. Samtalsseriens slutsatser kommer att sammanfattas och presenteras som en samling rekommendationer.

Läs mer på länkarna:

Samtal 1: Mat och mode – Hur kan vi minska vår konsumtion?

Samtal 2: Vad är en hållbar E-handel?

Samtal 3: Hur skapar vi en rättvis konsumtion?


Kontakt

Joel Ahlgren, joel.ahlgren@globalutmaning.se