Meny

Localizing Global Agendas

Sverige har goda förutsättningar att uppnå de globala målen i Agenda 2030. De nordiska städerna är världsledande både inom fattigdomsbekämpning och klimatarbete. Kan de nordiska städerna även stå som goda exempel i en global kontext inom hållbar stadsutveckling? I programmet Localizing Global Agendas undersöker vi hur goda exempel på sub-nationell nivå kan stödja hållbar utveckling, såväl lokalt som globalt. Genom nya arbetsmodeller med särskilt fokus på lokalt genomförande av Agenda 2030 sätter vi fokus på mål 11 och den Nya Urban Agendan.

 

Global Utmaning driver ett långsiktigt program för kapacitetsbyggande i syfte att stödja ett lokalt genomförande av Agenda 2030, den Nya Urbana Agendan och Parisavtalet i Sverige, Norden, Europa och globalt. Genom samverkan (SDG 17) stödjer vi samhällsutveckling (SDG 11) som utifrån lokala prioriteringar (exempelvis SDG 5 eller SDG 12) accelererar ett integrerat genomförande av Agenda 2030 (SDG 1-17).

Redan före Agenda 2030s antagande arbetade UN-Habitat och Global Utmaning med ledarskap för hållbara stadsutveckling. Ledarskap för hållbara städer – en internationell utblick studerade varför vissa städer i världen lyckats gå i en hållbar riktning.

Vid Agenda 2030s och Parisavtalets antagande formulerades en ledarskapsmodell för hållbar stadsutveckling. Intervjuer med sakkunniga, beslutsfattare och tjänstemän visade på vilka faktorer som haft betydelse för städernas framgång. Slutsatserna sammanfattades i rapporten Nordic Urban Ways – Local leadership, governance & management for sustainable development som lanseras vid FN:s toppmöte om hållbara städer, Habitat III 2016.

För att stödja genomförandet av den Nya Urbana Agendan anordnade tankesmedjan världens första regionala uppföljningskonferens efter Habitat III, där deklarationen Nordic Declaration on the Implementation of the New Urban Agenda antogs. Därmed åtog sig över 400 nordiska aktörer att integrera och genomföra SDG 11 och samtidigt utveckla stöd till andra städer.

Som ett led i genomförandet av Agenda 2030 och den Nya Urban Agendan samlade tankesmedjan under 2017 in bidrag från stadsutvecklingsaktörer till en svensk stadspolitik. Policyförslaget integrerade olika globala agendor som stöd för det lokala genomförandet. I rapporten Local Implementation of the SDGs and the New Urban Agenda – Towards a Swedish National Urban Policy lyfts 60 rekommendationer från organisationer, företag och kommuner på vad en integrerad svensk stadspolitik bör innehålla.

Från 2018 erbjuder tankesmedjan kapacitetsbyggande program till stöd för lokalt genomförande i form av ledarskapsprogram, trainings och innovationslabb. Vi vänder oss särskilt till kommuner, regioner och nationella aktörer som söker effektiva samverkansformer för hållbarhetsarbete. Den samlade kunskapen från frontrunners samlas i Global Utmanings digitala världskarta med goda lokala exempel på genomförandet av Agenda 2030.

 

 

Initiativ i urval 

Eastern Partnership Leadership Programme, Kiev 2020-2021
World Urban Forum, Abu Dhabi 2020
Global Feminist Lab, Stockholm 2019
Urban Challenges, Medellìn, 2019-2021
Innovation Pioneers, Stockholm 2019
Stockholm Urban Forum, Alby 2019
Baltic Leadership Programme, Riga 2019
Forum for Gender Equality, Tunis 2019
#UrbanGirlsMovement, Fittja 2017-2019
Forum for Gender Equality, Stockholm 2019
Global Feminist Lab, Paris 2018
Hamilton Urban Lab, Hamilton 2018
World Urban Forum, Kuala Lumpur 2018
Stockholm Forum on Gender Equality, Stockholm 2018
Goa Urban Lab, Goa 2018
National Urban Forum, Stockholm 2017
Habitat III, Quito 2016


Samarbetsorganisationer 

Swedish Institute
UN-Habitat
Mistra Urban Futures
White Architects
Changers Hubs
Global Shapers Stockholm
ivl – Svenska miljöinstitutet
KTH
Stockholm Universitet
Open lab
Quantified Planet
International Federation for Housing and Planning (IFHP)
Quercus Group
Climate Kic
Solved 
 


Projektledare

Elin Andersdotter Fabre, elin.fabre(at)globalutmaning.se
Joel Ahlgren, joel.ahlgren(at)globalutmaning.se.