Meny

Nordic Urban Ways – konferens om hållbar stadsutveckling 16 december

Nordic Urban Ways – konferens om hållbar stadsutveckling 16 december
Global Utmaning

4 år sedan

Tankesmedjan Global Utmaning arrangerar i samarbete UN-Habitat och ArkDes konferensen Nordic Urban Ways – implementing the New Urban Agenda om hur de nordiska städerna ska genomföra FN:s nya agenda för hållbar stadsutveckling. Det är den första regionala konferensen efter Habitat-III mötet i oktober. På konferensen, där bland andra Raf Tuts från UN-Habitat och bostadsminister Peter Eriksson deltar, kommer en nordisk deklaration om hållbar stadsutveckling att antas.

FN:s mål för hållbar stadsutveckling

Det är städer – inte länder – som bär nyckeln till hållbar utveckling. ”The battle for sustainable development will be won or lost in cities”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i samband med invigningen av Habitat III, FN:s konferens om boende och hållbar stadsutveckling, som ägde rum i Quito 17-20 oktober 2016. Habitat III resulterade i att FN:s medlemsländer antog en ny urban agenda, som kommer vara vägledande för hållbar stadsutveckling under kommande generation. I september 2015 antog FN även Agenda 2030 – globala målen för hållbar stadsutveckling, där mål 11 handlar om hållbara städer.

Nordisk deklaration antas på konferensen

Konferensen i Stockholm den 16 december blir en startpunkt för fortsatt utbyte mellan de nordiska länderna i genomförandet av den nya urbana agendan och mål 11 i Agenda 2030. De nordiska städerna ligger i framkant när det kommer till hållbar stadsutveckling, och kan statutera goda exempel globalt. Under konferensen kommer en nordisk deklaration om hållbar stadsutveckling att antas av de 300 konferensdeltagarna, som kommer från nordiska nationella och lokala myndigheter, administration, forskning, privata sektorn och det civila samhället.

Deklarationen finns att ladda ned nedan

Tankesmedjan Sverigelanserar rapporten Nordic Urban Ways

På Habitat III-mötet i oktober lanserade Global Utmaning rapporten Nordic Urban Ways – Local leadership, governance & management for sustainable development. Studien, som gjorts i samarbete med UN-Habitat och som Sverigelanseras under konferensen, undersöker ledarskapets betydelse för hållbar stadsutveckling i nio utvalda nordiska städer. Rapporten visar att ett tydligt fokus på hållbarhetsmål i kombination med ett starkt självstyre, är nyckelfaktorer för ett lyckat arbete med hållbar stadsutveckling. Dessa framgångsfaktorerna har resulterat i en ”vision till handlings-strategi” för ledarskap för hållbar stadsutveckling som identifierar värdet av:
• visionärt beslutsfattande
• att skapa synergier
• mobilisera stöd
• att skapa kontinuitet i planeringen.

FN-chef och ministrar deltar i konferensen

Några av de medverkande är Raf Tuts från UN-Habitat, Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister och Ulrika Stenkula, arkitekt på White. På konferensen presenteras resultat från rapporten Nordic Urban Ways i tre paneldiskussioner utifrån ledarskap, styrning och förvaltning för hållbar stadsutveckling. Medverkar gör ett flertal nordiska borgmästare, högre tjänstemän, forskare och företrädare från den den privata sektorn och det civila samhället.

Program och talare på konferensen
Facebookevenemang
Ladda ned deklarationen
Ladda ned rapporten Nordic Urban Ways
Läs mer om tankesmedjans Hållbara Städer-program
Följ livesändning under fredagen under Play eller via vår youtubekanal
Konferensen kommer att twittras under #nordicurbanways

Kontakt:

Elin Andersdotter Fabre,
projektledare Hållbara städer, rapportförfattare och expert
elin.fabre@globalutmaning.se
+46(0)70 564 72 72

Kommentarer

2 comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *