Meny

Praktik

Varje termin välkomnar tankesmedjan Global Utmaning praktikanter från högskolor och universitet. Praktikanten blir en viktig person i teamet på kansliet som får arbeta med research, kommunikation och evenemang.

Om oss

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som arbetar för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Tankesmedjan tar fram kunskapsbaserade och oberoende förslag för att förändra samhället i en hållbar riktning och uppnå de globala målen i Agenda 2030. Vi för samman personer med kunskap från forskning och praktiska erfarenheter från olika sektorer för att mötas och ta fram långsiktiga och kunskapsbaserade lösningar på samhällets utmaningar. Tankesmedjor är ett internationellt fenomen som växer fram på allt fler ställen i olika former. UNDP:s definition av en tankesmedja är ”the bridge between knowledge and power within the modern society”. Global Utmaning grundades 2005. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden och finansieras av stiftelser, myndigheter, näringsliv och organisationer.

Om praktiken

En praktiktermin på Global Utmaning innebär att få erfarenheter och kunskaper både från praktiskt och teoretiskt arbete. Våra praktikanter arbetar med research inom våra programområden, förbereder evenemang och möten och får utveckla sina förmågor både inom kommunikation och administration. Praktiskt innebär en praktik på tankesmedjan ofta att arbeta med att förbereda seminarier, skriva referat, omvärldsbevaka och vara administrativt stöd. I början av varje termin arrangerar vi en introduktionsvecka med föreläsningar av tankesmedjans medarbetare och rådgivare. Global Utmaning tillhandahåller arbetsverktyg som arbetsplats och dator.

Formella krav

Den sökande bör ha en statsvetenskaplig, nationalekonomisk, miljövetenskaplig eller kommunikativ bakgrund, alternativt annan studiebakgrund med relevans för Global Utmanings verksamhet. Vi ser positivt på tvärvetenskapliga erfarenheter och inriktningar. Praktikanten bör ha studerat minst 2-3 år på sin utbildning. Praktiken är oavlönad. Praktikanten ska därför ha en huvudman, antingen genom universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen.

Praktikperiodens längd

Praktikperioden ska vara en termin. Under praktikperioden ser vi helst att praktikanten är heltid på Global Utmaning. I förekommande fall kan praktiken kombineras med föreläsningar/seminarier om det är ett önskemål från praktikanten.

Kontaktperson

Inför praktik vårterminen 2018 välkomnar vi ansökningar senast 20 oktober 2017. Vi rekryterar löpande, välkommen redan idag med din ansökan (cv och personligt brev) till kanslichef [email protected]