Meny
HÅLLBARA STÄDER

HÅLLBARA STÄDER

”We are the first generation that can put an end to poverty and we are the last generation that can put an end to climate change”, sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inför antagandet av Agenda 2030 och Klimatavtalet. Eftersom 70 procent av världens energianvändning och BNP genereras i de snabbt växande städerna kommer genomförandet av agendorna att stå och falla med stadsutvecklingen.

Det är i första hand i städerna som fattigdomen kan bekämpas och klimatet räddas. Det elfte hållbarhetsmålet (SDG 11): “Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” blir därmed avgörande för agendornas genomförande och måluppfyllnad. Den globala agendan är därmed lokal.

Över hälften av världens befolkning bor i städer. Under nästkommande generation beräknas den urbana befolkningen öka till över 70 procent. Den största ökningen kommer att ske i städer söder om Sahara. Det innebär att det ska byggas lika mycket ny stad som har byggts under hela mänsklighetens historia.

Redan idag lever en miljard, en sjundedel av jordens befolkning, i informella ”slumområden”. Men ojämlikheten i städerna ökar inte bara i låginkomstländer utan även inom de rikare länderna. De nordiska länderna är inget undantag utan karaktäriseras snarare av en hög urbaniseringsnivå som utmanat jämlikheten framförallt i storstadsområdena.

Tankesmedjan Global Utmaning lyfter därför städernas allt viktigare roll som pådrivare mot en globalt hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi vill fånga upp och sprida systemlösningar som utvecklats i samverkan mellan politik, forskning, näringsliv och civilsamhälle i städer runtom i världen. I städers arbete mot en hållbar utveckling ser vi att ledarskapet är av helt avgörande betydelse. Som tankesmedja vill vi följa den utveckling som sker i urbana områden med syfte att sprida goda exempel och lyfta konkreta förslag på policyåtgärder. För globala avtal måste också genomföras, och allt oftare lokalt.

Programmet för Hållbara städer har sedan starten spelat en viktig roll inom tankesmedjan. En milstolpe var antologin Urbaniserad värld – Nya steg mot hållbara städer som ett led i ambitionen att medverka till hållbar stadsutveckling genom att integrera olika perspektiv på vår tids utmaningar. Antologin har använts som läromedel på flera högskolor.

Tidigt uppmärksammade Hållbara städer vikten av lokalt ledarskap och behovet av en stadspolitik för hållbar stadsutveckling. Utifrån detta perspektiv drivs sedan 2014 ett samarbete med UN-Habitat. Sedan 2015 är genomförandet av Agenda 2030 centralt för verksamheten och då med särskilt fokus på mål11. Sedan en den Nya Urban Agendan antogs 2016 på FN-toppmötet Habitat III arbetar vi med att integrera olika globala agendor och skapa nationellt stöd för det lokala genomförandet. Här står framtagandet av en svensk stadspolitik i centrum.

Sedan 2017 har programmen för Hållbara städer och Hälsa och utveckling tagit initiativ till #UrbanGirlsMovement. Det fokuserar särskilt på mål 3 (hälsa), mål 5 (jämställdhet), mål (10) jämlikhet och mål 11 (städer). Flickor och kvinnors livsvillkor i utsatta urbana områden, kommer vara avgörande för om vi ska uppnå agendan till 2030.

 

Elin_web2

Kontakt

Elin Andersdotter Fabre, elin.fabre(a)globalutmaning.se

Pågående projekt

#UrbanGirlsMovement
Localizing Global Agendas
#Women4Cities – Building #Cities4All #LeavingNoOneBehind
Stockholm Urban Forum – konferens

Rapporter

#UrbanGirlsMovement – Från lokala goda exempel till globala lärdomar
Local Implementation of the SDGs and the New Urban Agenda – Towards a Swedish National Urban Policy
Nordic Urban Ways – Local leadership, governance & management for sustainable development
Ledarskap för hållbara städer – En internationell utblick
Urbaniserad värld – Nya steg mot hållbara städer
Bostadspolitiken och energieffektiviseringen av bebyggelsen
Framtidens hållbara konsumtion

Policy Briefs

Nordic Declaration on the Implementation of the New Urban Agenda
#UrbanGirlsMovement – Guidelines for Feminist Urban Development
#UrbanGirlsMovement Concept Note

Debattartiklar

”Vi kan nu presentera konkreta riktlinjer för en feministisk stadsplanering” (Sydsvenskan 7 januari 2018)
”Feministisk stadspolitik avgörande för hållbarheten” (Dagens Samhälle, 31 oktober 2017)
”Fattigdom, hunger, och klimatförändringar kan bekämpas i städerna” (Sydsvenskan, 11 februari 2018)
”Utforma städer så att flickor kan känna sig trygga!” (Dagens Samhälle, 31 oktober 2018)
”Striden om hållbar utveckling avgörs i städerna” (Föreningen för utvecklingsfrågor, 31 oktober 2018)

Media

Emelie Anneroth om #UrbanGirlsMovement i SR P4 Göteborg (12 september 2018)
Analys: 7 sätt att planera en stad feministiskt
Erfarenhetsutbyte i Botkyrka
#UrbanGirlsMovement samlar gräsrötter från nord och syd
FN-chef till Global Utmanings seminarium på Gender Forum
World Urban Forum – 3 frågor till Elin Andersdotter Fabre
Urban Lab för hållbarhet i Indien
Årets hållbarhetsmäktigaste 2018
Feministisk stadsutveckling får innovationsstöd mot segregation