Meny
ENERGI & RESURSER

ENERGI & RESURSER

De nordiska länderna har legat i framkant när det kommer till utveckling av energisystem med låga koldioxidutsläpp. I regionen har man dessutom lyckats skapa nya industrier och jobb i processen, som vindkraftverk i Danmark, solpanelsystem i Norge och nya transmissionslösningar i Sverige.

Inom energi och klimat vill vi lyfta strategiska frågor och stimulera nytänkande för att skapa politisk vilja och handlingskraft för en snabbare energiomställning och en bred strukturell omvandling mot hållbarhet.

NAG, Nordic Action Group on Climate and Energy är en plattform för näringsliv, akademi och civilsamhälle som vill bidra till den nordiska policyprocessen med visioner och konkreta råd för en hållbar utveckling. Projekten inom ramen för NAG syftar också till att de nordiska länderna gemensamt ska positionera sig i en framtida europeisk energi- och klimatkontext. Arbetet baseras på erfarenheter från näringsliv, forskning och expertanalys.

Energisamtal är en seminarieserie som lyfter frågor om hur vi ska ställa om till förnyelsebar energi. Samtalsserien aktualiseras av den parlamentariska energikommissionen men utmaningarna och möjligheterna är kopplade till grundläggande förändringar beträffande förnybar energi, marknadsintegration och synen på energi och säkerhet i Europa. Samtalen syftar till att fånga upp förändringar, identifiera möjligheter, skapa handlingskraft och undersöka förutsättningarna för uthållig kommersialisering av hållbara lösningar.

 

Rapporter:

Nordic Transport Ways
Nordic Energy Ways in Europe
An International Climate Investment Community
Nordic Energy and Climate financing
Increased Integration of the Nordic and German Electricity Systems