Meny
KLIMAT & RESURSER

KLIMAT & RESURSER

Programområdet Klimat & Resurser är en arena för näringslivet, akademin och civilsamhället att lyfta fram strategiska frågor för en genomgripande omställning till ett klimatmässigt hållbart samhälle. Den snabba och stora omställning vi står inför kommer att ställa nya och omfattande krav på det politiska systemet att skapa förutsättningar för individer såväl som företag att anpassa sig och bidra till ett postfossilt samhälle. Inte minst gäller det att skapa acceptans för en sådan omställning.

För att hantera klimatförändringarna krävs en ekonomi som är grön, och hållbar. Genom Agenda 2030 och COP21 har världens ledare enats om gemensamma ambitiösa mål för att möta klimatförändringarna och se till att temperaturökningen blir mindre än två grader, med sikte på en och en halv grad. Det innebär att det måste ske en väldigt snabb och kraftig minskning av växthusgaser på minst fem procent per år de kommande årtiondena. Vårt samhälles stora utmaning är att ställa om basindustri, transporter och ändra konsumtionsmönster till en ny cirkulär ekonomi.

En grön tillväxt måste syfta till minskad koldioxid och materialanvändning samtidigt som traditionell välfärd ska levereras, inte minst i tillväxtekonomierna. De nordiska länderna ligger redan idag i framkant när det kommer till utveckling av energisystem med låga koldioxidutsläpp. Att vara ”early adopters” har bidragit till den industriella utvecklingen, fler jobb och konkurrensfördelar. Detta inkluderar teknologiska framsteg inom biomassa och bioenergi, vindkraft, solenergi och vattenkraft. Ett strategiskt perspektiv och nytänkande är nödvändigt för att skapa politisk vilja och handlingskraft för en snabbare energiomställning och en bred strukturell omvandling mot hållbarhet.

Programområdet bidrar till denna policyprocess och den allmänna debatten med visioner och konkreta förslag. Arbetet baseras på erfarenheter från näringsliv, forskning och expertanalys. Målet är att stimulera nytänkande och innovationer och att skapa politisk vilja och handlingskraft för att med bibehållen välfärd omvandla klimatomställningens nödvändigheter till möjligheter för såväl företag som för människorna i deras livsstil.

Kontakt

Joel Ahlgren, joel.ahlgren@globalutmaning.se

Pågående projekt

Klimatplan för Sverige
COASTAL

Rapporter

Circular Baltic 2030 
Inspel till FN:s klimatkonferens COP 24
Nordic Transport Ways
Nordic Energy Ways in Europe
An International Climate Investment Community
Nordic Energy and Climate financing
Increased Integration of the Nordic and German Electricity Systems

Seminarier

The Climate Emergency Plan
Cirkulär ekonomi efter valet