Meny
EKONOMI & GOVERNANCE

EKONOMI & GOVERNANCE

Programområdet Ekonomi & Governance utvecklar förslag för en mer inkluderande demokrati och samhällsekonomi, som ett avgörande steg mot ett hållbart samhälle. Världens ekonomier står inför stora utmaningar. Demografin i västvärlden med en åldrande befolkning reser frågor kring framtidens finansiering av välfärden. Den fjärde industriella revolutionen innebär stora möjligheter till värdeskapande, tillväxt och jobb, men kommer ofrånkomligen också leda till att jobb försvinner.

Europas politiska system, ekonomier och företag står inför flera avgörande vägval. Den ekonomiska utvecklingen i stort präglas av stagnation, för en del länder i norr är utvecklingen god medan den ekonomiska och sociala krisen dröjer sig kvar i flera länder i syd. Brexit har skakat om kontinenten och EU befinner sig i en existentiell kris. Den digitala revolutionen och robotiseringen innebär stora möjligheter till tillväxt, men kommer ofrånkomligen också leda till att vissa jobb och skattebaser försvinner. Klyftorna i fråga om inkomster och ägande ökar och den växande migrationen ställer frågor om ekonomisk och politisk jämlikhet på sin spets. Över världen vinner populistiska partier framgångar, flera europeiska länder rör sig i en alltmer auktoritär riktning. EU-samarbetet knakar i fogarna.

Sammantaget innebär detta att dagens beslutsfattare står inför nya prövningar. De tillväxtparadigm som tidigare har varit vägledande har kommit till ände. Delvis på grund av ekonomins förändrade natur, det finansiella systemets framväxt och att en systemsyn ofta har saknats i konventionella ekonomiska modeller. Sökandet efter en hållbar, uthållig, inkluderande och smart tillväxt som samspelar med en nya demokratiska styrmodeller är efterfrågat i det internationella ekonomiska samtalet.

I denna kontext fokuserar programområdet på att utveckla nya demokratiska styrmodeller och identifiera styr- och ägandeformer som skapar en hållbar och inkluderande dynamik i företag, organisationer, kommuner och hela länder – och analysera möjligheterna att skala upp dem och ge dem större spridning.

Kontakt

Joel Ahlgren, Projektledare

Pågående projekt:

2020 – Women Leaders: Empowering Female Social Entrepreneurs
2019 – Women Leaders
2018 – Swedish School of Governance

Rapporter:

Augusti 2019 – Stockholm School of Governance
April 2019 – Women Leaders – Empowering Future Generations
November 2018 – Mot en hållbar framtid
Oktober 2018 – Ett Sverige där anställda äger
Maj 2018 – Shaping the future
Oktober 2017 – The 2030 Agenda – how do we reach the goals?
Mars 2017 – Brexit: Trade policy implications and challenges
Mars 2017 – How can we understand the times we are living through?
April 2016 – Hållbar Ägararkitektur för Sverige
Juni 2016 – Tio policyförslag som tar Europa ur krisen
November 2015 – BRICS roll i internationellt samarbete och i utvecklingen av internationella relationer
November 2014 – Global Economic Governance. Om G20 och de nordiska länderna
Mars 2015 – Vi tar debatten om framtidens Europa
September 2015 – The Nordic Way – Globala vägval och nordisk förändringskraft
September 2015 – The Nordic Way – Global Crossroads and Capability to Change
September 2011 – The Nordic Way – Equality, Individuality and Social Trust

Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa (2010-2011):

Vad gör rika med sina pengar? Om inkomster, skatter och investeringar.
Makten över skatten. Optimal beskattning med ett globalt perspektiv.
Naturligt hög arbetslöshet. Om sambandet mellan politik och jämviktsarbetslöshet.
Hur tänds ljuset i tunneln? Vägar ur den europeiska krisen.
En global lyxfälla? Långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.
En global balansakt. Om sparandeobalanser och kriser.

Seminarier

November 2019 – Hållbar syn på vinst, aktiebolag och ägarmodell
Oktober 2019 – Kina- Vår tids utmaning
Maj 2019 – Hur får vi ett Sverige som håller ihop? 
Februari 2019 – Medarbetarägande – det svenska näringslivets blinda fläck
September 2018 – Kina – den nya supermakten?
Juni 2018 – Kan en donut rädda världen? Författarsamtal med Kate Raworth
Juni 2018 – Challenges for the deepening of the Economic and Monetary Union
Juni 2018 – Vad är den svenska modellen?
Maj 2018 – Seminarieserie: Hur kan politiken vända utvecklingen?
Maj 2018 – Det är inte så svårt att åstadkomma hållbar utveckling
Februari 2018 – Agenda 2030 – kommer ungas framtid att bli en valfråga?
December 2017 – Har ekonomerna haft fel – är faran för en bankkris över?
April 2017 – Vad händer i världen medan Trump twittrar? Det globala maktskiftet
November 2016 – Vägen från finansiella krascher och ojämlikhet till hållbar tillväxt

Media

Realtid januari 2019 – Efter grönt – dags för sociala och hållbara obligationer
Dagens Nyheter debatt november 2019 – Vi saknar verktyg för att lösa komplexa samhällsproblem
Global Utmaning krönika mars 2019 – Nu har det billiga blivit dyrt
Aftonbladet debatt januari 2019 – Vi är enade – hotet är nationalismen
Dagens Nyheter debatt maj 2018 – Vilket parti vågar styra upp den ohämmade kapitalismen
Dagens Nyheter debatt oktober 2018 – De gamla partierna bromsar den nödvändiga förnyelsen
Global Utmaning analys 2016 – Farliga framtidstrender
Global Utmaning analys 2016 – Kinas överkapacitet hot mot den globala ekonomin