Meny
EKONOMI & GOVERNANCE

EKONOMI & GOVERNANCE

Programområdet Ekonomi & Governance utvecklar förslag för en mer inkluderande demokrati och samhällsekonomi, som ett avgörande steg mot ett hållbart samhälle. Världens ekonomier står inför stora utmaningar. Demografin i västvärlden med en åldrande befolkning reser frågor kring framtidens finansiering av välfärden. Den fjärde industriella revolutionen innebär stora möjligheter till värdeskapande, tillväxt och jobb, men kommer ofrånkomligen också leda till att jobb försvinner.

Europas politiska system, ekonomier och företag står inför flera avgörande vägval. Den ekonomiska utvecklingen i stort präglas av stagnation, för en del länder i norr är utvecklingen god medan den ekonomiska och sociala krisen dröjer sig kvar i flera länder i syd. Brexit har skakat om kontinenten och EU befinner sig i en existentiell kris. Den digitala revolutionen och robotiseringen innebär stora möjligheter till tillväxt, men kommer ofrånkomligen också leda till att vissa jobb och skattebaser försvinner. Klyftorna i fråga om inkomster och ägande ökar och den växande migrationen ställer frågor om ekonomisk och politisk jämlikhet på sin spets. Över världen vinner populistiska partier framgångar, flera europeiska länder rör sig i en alltmer auktoritär riktning. EU-samarbetet knakar i fogarna.

Sammantaget innebär detta att dagens beslutsfattare står inför nya prövningar. De tillväxtparadigm som tidigare har varit vägledande har kommit till ände. Delvis på grund av ekonomins förändrade natur, det finansiella systemets framväxt och att en systemsyn ofta har saknats i konventionella ekonomiska modeller. Sökandet efter en hållbar, uthållig, inkluderande och smart tillväxt som samspelar med en nya demokratiska styrmodeller är efterfrågat i det internationella ekonomiska samtalet.

I denna kontext fokuserar programområdet på att utveckla nya demokratiska styrmodeller och identifiera styr- och ägandeformer som skapar en hållbar och inkluderande dynamik i företag, organisationer, kommuner och hela länder – och analysera möjligheterna att skala upp dem och ge dem större spridning.

Pågående projekt:

Swedish School of Governance

Rapporter:

Ett Sverige där anställda äger
Shaping the future
How can we understand the times we are living through?
Hållbar Ägararkitektur för Sverige
Tio policyförslag som tar Europa ur krisen
BRICS roll i internationellt samarbete och i utvecklingen av internationella relationer
Global Economic Governance. Om G20 och de nordiska länderna
Vi tar debatten om framtidens Europa
Towards a Sustainable Financial System
The Nordic Way – Globala vägval och nordisk förändringskraft
The Nordic Way – Global Crossroads and Capability to Change
The Nordic Way – Equality, Individuality and Social Trust

Rapportserien Sysselsättning och tillväxt i Sverige och Europa (2010-2011):

Vad gör rika med sina pengar? Om inkomster, skatter och investeringar.
Makten över skatten. Optimal beskattning med ett globalt perspektiv.
Naturligt hög arbetslöshet. Om sambandet mellan politik och jämviktsarbetslöshet.
Hur tänds ljuset i tunneln? Vägar ur den europeiska krisen.
En global lyxfälla? Långsiktiga perspektiv på hushållens skuldsättning.
En global balansakt. Om sparandeobalanser och kriser.

Seminarier

Boklansering: Ett Sverige där anställda äger
Cirkulär ekonomi efter valet