Meny
HÄLSA & VÄLFÄRD

HÄLSA & VÄLFÄRD

När världen går från Millenniedeklarationen till Agenda 2030 för en global hållbar utveckling, behövs nya idéer och perspektiv inom utvecklingssamarbetet. Sverige är en stor biståndsaktör med starkt stöd till FN, och sedan länge en viktig röst för globala hälsofrågor. Ökad globalisering och rörlighet medför större utbyten och möjligheter, samtidigt som vi i högre grad påverkas av varandras livsstil och välbefinnande vilket ställer krav på stärkta samarbeten och de investeringar som görs.

Inom programmet Hälsa & Utveckling tar Global Utmaning ett brett grepp kring svenska biståndsprioriteringar och globala hälsofrågor, och bidrar med nya idéer och policyförslag för hur Sveriges kan stärka sitt utvecklingsarbete, stödja genomförandet av Agenda 2030, samt lyfta fram de investeringar som blir avgörande för att möta framtidens globala utmaningar.

Jämlik och god hälsa är förutsättningar för att minska fattigdomen globalt och skapa ekonomisk tillväxt. Andelen människor som lever i extrem fattigdom sjönk till under 10 procent 2015, enligt Världsbanken. Det finns en samsyn om att biståndet spelar en fortsatt viktig roll i Agenda 2030 – men till ett färre antal länder, särskilt sköra och konfliktdrabbade länder, så kallade fragile states.

Biståndet kommer med stor sannolikhet behöver omdefinieras och omorganiseras för att möta globaliseringens utmaningar och möjligheter, där global hälsa bör vara en integrerad del av allt internationellt arbete. Med forskning och goda exempel vill vi bidra till att politiska beslut inom det svenska utvecklingssamarbetet grundas på evidens och speglar den verklighet som vi lever i. Att uppnå det tredje globala målet om hälsa och välbefinnande i Agenda 2030 kommer innebära stora vinster på flera områden – inte minst för kvinnors rättigheter och egenmakt, barns möjlighet att gå i skola, och för alla människors möjlighet till produktivt arbete och ekonomiska förutsättningar.

Rosanna_web2 

Kontakt

Rosanna Färnman rosanna.farnman(a)globalutmaning.se

Pågående projekt

Reinventing Development Policy in the Global Era
#UrbanGirlsMovement

Publikationer

12 Vägar till Global hälsa – från forskning till policy 
Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater – vägen till utveckling
Debatt: Efter Ebolan – det räcker inte att människor bara överlever
Global hälsa i perspektiv – Agenda 2030 och det svenska utvecklingssamarbetet
Debatt: Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts
BRICS roll i internationellt samarbete
Global Economic Governance

Seminarier och konferenser

Samtalsserie på Kulturhuset: Hälsa och välfärd – växande globala klyftor
Localizing Global Agendas – social focus; key to leave no one behind, panelsamtal och workshops
Almedalen: Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa
Seminarium och rapportlansering: Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid, med KI
Almedalen: Sveriges framtida roll inom global hälsa, med RFSU och Läkare Utan Gränser
Almedalen: Urbanisering och global hälsa – hållbara städer och sociala investeringar
#GUhealth16 Global Health in Conflict, Poverty and Fragility – Achieving the 2030 Agenda
Seminarium och rapportlansering: Agenda 2030 och det svenska hälsobiståndet