Meny
HÄLSA & VÄLFÄRD

HÄLSA & VÄLFÄRD

Den sociala utvecklingsdimensionen och de globala hälsofrågorna har aldrig varit mer angelägna. De har heller aldrig varit mer sammankopplade med andra utvecklingsdimensioner, eller mer komplicerade. Programområdet Hälsa & Välfärd tar ett brett grepp kring de sociala globala frågorna och bidrar med nya idéer och policyförslag för att människors tillvaro och framtidsutsikter kan förbättras, både i Sverige samt genom det svenska biståndet och utvecklingssamarbetet. Programmet stödjer genomförandet av Agenda 2030 och lyfter särskilt de mål och investeringar som blir avgörande för människors hälsa, välmående och försörjningsmöjligheter.

Jämlik hälsa, barns utbildning, unga kvinnors ekonomiska egenmakt, och samhällen som på ett inkluderande sätt tar hänsyn till människor som flytt krig och konflikter, är alla förutsättningar för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt. Programmet bidrar till politisk vägledning i de sociala globala frågorna och synliggör och konkretiserar synergier mellan olika områden. Såväl välfärden som utvecklingsbiståndet kommer med stor sannolikhet behöva omdefinieras och omorganiseras för att möta utmaningarna vi står inför. Med forskning och goda exempel som utgångspunkt bidrar plattformen till att policys och politiska beslut grundas på evidens och speglar den verklighet som vi lever i.

Sverige har en stark ställning globalt och en viktig röst inom både globala hälsofrågor och jämställdhetsfrågor. När världen går från Millenniedeklarationen till Agenda 2030 behövs bredare samarbeten, nya idéer och strategier inom den svenska biståndspolitiken och utvecklingssamarbetet.

Tankesmedjan arbetar utefter den inriktning som haft stort genomslag i framtagandet av post 2015-agendan, med ledorden ”leave no one behind”. Det handlar om att arbetet med att uppfylla och implementera de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 ska omfatta alla människor, utan undantag som ska kunna leva hållbara, inkluderande, och hälsosamma liv.

Rosanna_web2 

Kontakt

Rosanna Färnman rosanna.farnman(a)globalutmaning.se

Pågående projekt

Reinventing Development Policy in the Global Era
#UrbanGirlsMovement

Publikationer

Kommande #8: Policy brief: How will AI impact women in tech? (2019)
Kommande #7: Policy brief: Strategic choices for the future of development cooperation (2019)
Rapport #6: Swedish Development Cooperation – Trends, Lessons Learned and Directions for the Future (2019)
Rapport #5: Women Leaders – Empowering Future Generations (2019)
Rapport #4: Policyanalys: Global och lokal hälsa (2018)
Rapport #3: 12 Vägar till global hälsa – från forskning till policy (2017)
Rapport #2: Kvinnors och flickors hälsa i sviktande stater – vägen till utveckling (2017)
Rapport #1: Global hälsa i perspektiv – Agenda 2030 och det svenska utvecklingssamarbetet (2016)

Debatt

Debatt: ”Riskkapitalet måste bli mer jämställt” (2019)
Debatt: ”Sverige behöver en samlad röst för global hälsa” (2018)
Debatt: ”Vi kan nu presentera konkreta riktlinjer för en feministisk stadsplanering” (2018)
Debatt: ”Efter Ebolan – det räcker inte att människor bara överlever” (2016)
Debatt: ”Minskat hälsobistånd – ingen bra signal när Agenda 2030 sjösätts” (2016)

Seminarier och konferenser

Almedalen 2019: Frukostsamtal och rapportlansering #6: Sveriges utvecklingssamarbete och vägar framåt, med FUF
Almedalen 2019: Jämställt kapital och ledarskap: hörnsten för feministisk utrikespolitik, med FUF
Samtal på Kulturhuset och rapportlansering #5: Feministiskt perspektiv på planeten, pengarna, och politiken (2019)
Seminarium och internationell rapportlansering #5: Tunis Forum on Gender Equality (2019)
Samtal på Kulturhuset: Robyn, Melinda Gates och Margot Wallström (2018)
Rundabordssamtal med Melinda Gates – Kvinnligt ledarskap, innovationer och jämställdhet (2018)
Samtal på Kulturhuset: Hälsa och välfärd – växande globala klyftor (2017)
Rundabordssamtal med Melinda Gates – Framtidstrender inom biståndet (2017)
Konferens och rapportlansering #3: Localising Global Agendas (2017)
Almedalen 2017: Rätten till säkert sex – svenskt bistånd för global hälsa
Rapportlansering #2: Utvecklingssamarbete för global hälsa i en ny tid, med KI (2017)
Almedalen 2016: Sveriges framtida roll inom global hälsa, med RFSU och MSF
Almedalen 2016: Urbanisering och hälsa – hållbara städer och sociala investeringar (2016)
Konferens: Global Health in Conflict, Poverty and Fragility (2016)
Rapportlansering #1: Agenda 2030 och det svenska hälsobiståndet (2016)