Meny
KLIMAT & RESURSER

KLIMAT & RESURSER

Programområdet Klimat & Resurser är en arena för näringslivet, akademin och civilsamhället att lyfta fram strategiska frågor för en genomgripande omställning till ett klimatmässigt hållbart samhälle. Den snabba och stora omställning vi står inför kommer att ställa nya och omfattande krav på det politiska systemet att skapa förutsättningar för individer såväl som företag att anpassa sig och bidra till ett postfossilt samhälle. Inte minst gäller det att skapa acceptans för en sådan omställning.

För att hantera klimatförändringarna krävs en ekonomi som är grön, och hållbar. Genom Agenda 2030 och COP21 har världens ledare enats om gemensamma ambitiösa mål för att möta klimatförändringarna och se till att temperaturökningen blir mindre än två grader, med sikte på en och en halv grad. Det innebär att det måste ske en väldigt snabb och kraftig minskning av växthusgaser på minst fem procent per år de kommande årtiondena. Vårt samhälles stora utmaning är att ställa om basindustri, transporter och ändra konsumtionsmönster till en ny cirkulär ekonomi.

En grön tillväxt måste syfta till minskad koldioxid och materialanvändning samtidigt som traditionell välfärd ska levereras, inte minst i tillväxtekonomierna. De nordiska länderna ligger redan idag i framkant när det kommer till utveckling av energisystem med låga koldioxidutsläpp. Att vara ”early adopters” har bidragit till den industriella utvecklingen, fler jobb och konkurrensfördelar. Detta inkluderar teknologiska framsteg inom biomassa och bioenergi, vindkraft, solenergi och vattenkraft. Ett strategiskt perspektiv och nytänkande är nödvändigt för att skapa politisk vilja och handlingskraft för en snabbare energiomställning och en bred strukturell omvandling mot hållbarhet.

Programområdet bidrar till denna policyprocess och den allmänna debatten med visioner och konkreta förslag. Arbetet baseras på erfarenheter från näringsliv, forskning och expertanalys. Målet är att stimulera nytänkande och innovationer och att skapa politisk vilja och handlingskraft för att med bibehållen välfärd omvandla klimatomställningens nödvändigheter till möjligheter för såväl företag som för människorna i deras livsstil.

Kontakt

Joel Ahlgren, Projektledare Klimat & Resurser

Pågående projekt

2019- Klimatagendan
2019- Sustainability Leadership Programme – Localizing SDGs in the Eastern Partnership Countries 
2019- Kritisk design för att synliggöra normer i hållbarhetsdiskursen
2019- Konsumtionsklimat och Klimatkonsumtion
2019- Nordic Pavilion COP25 
2018- COASTAL
2018- Baltic 2030 Capacity Building Programme
2018- Circular Economy in the Baltic Sea Region and Beyond 

Rapporter

Juni 2019 – Circular Baltic 2030
November 2018 – Mot en hållbar framtid
Oktober 2018 – Inspel till FN:s klimatkonferens COP 24
December 2016 – Samtal om energi
Oktober 2015 – Framtidens hållbara konsumption
November 2015 – Nordic Transport Ways
November 2013 – Nordic Energy Ways in Europe
Oktober 2010 – An International Climate Investment Community

Seminarier

December 2019 – Plats för plast i en hållbar framtid? Högnivåpanel på Finlandsinstitutet
December 2019 – The Climate Plan
December 2019 – Nordic Climate Action Weeks
November 2019 – Hur skapar vi en rättvis konsumtion?
November 2019 – Transformera ekonomin, släpp BNP-fixeringen
Oktober 2019 – Vad är en hållbar E-handel?
Oktober 2019 – Att vidta klimatåtgärder är den största hälsomöjligheten vi har under 2000-talet
Septemebr 2019 – Reflektioner över det postfossila samhället
September 2019 – Mat och mode – Hur kan vi minska vår konsumtion?
April 2019 – Hur smakar framtiden?
juni 2019 – Feministiskt perspektiv på planeten, pengarna och politiken
Mars 2019 – EU-ramverk för en blomstrande planet
November 2018 – The Climate Emergency Plan
November 2018 – Mot en hållbar framtid – lansering av ny antologi
September 2018 – Mot en cirkulär ekonomi – vad krävs av politiken och näringslivet?
September 2018 – Vem bryr sig om framtiden?
Augusti 2018 – Ungdomsengagemang för hållbar konsumtion på Åland
Augusti 2018 – Konsert och pop-up-lunch för klimatet!
April 2018 – Kulturhuset Stadsteatern: Klimatet och omställningen
Juni 2017 – EUBCE 2017 – Bioekonomins roll för hållbar omställning
Maj 2017 – Cirkulär ekonomi – så kan omställningen gå till
Maj 2017 – Cirkulär ekonomi – Finland och Sverige i täten?
Mars 2017 – Bioekonomi – maximerad eller missad exportpotential?
Februari 2017 – Bioekonomi är nästa ekonomiska våg 

Media

Dagens Nyheter insändare januari 2020 – ”Klimatexperter måste få lika mycket betalt”
Dagens Samhälle debatt december 2019 – ”Sveriges trovärdighet i klimatfrågan står på spel”
Dagens Nyheter debatt novemer 2019 – ”Varför skriver inte M, L och KD ett ord om vindkraftens utveckling?”
Uppsala Nya tidning debatt november 2019 – Klimatet kräver krigstidsliknande plan!
Bioscience oktober 2019 – ”Läget lika allvarligt som andra världskriget”
Aftonbladed debatt november 2019 – Handeln, skrota Black Friday för framtiden
Aftonbladet debatt augusti 2019 – ”Facken, det finns inga jobb på en död planet”
Dagensnyheter debatt september 2019 – ”Vi vuxna bör också klimatprotestera”
Global Utmaning juli 2019 – Klimatdata att reflektera över i sommarvärmen
SVT Opinion augusti 2019 – ”Klimatdebatten är full av brister!”
Aftonbladet debatt juli 2019 –  Svenska fack – lyssna på Greta och strejka
Dagens Nyheter debatt April 2019 – ”Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna”
Svenska Dagbladet oktober 2018 – ”Lägg ned Bromma utan att bygga ut Arlanda”
Svenska Dagbladet maj 2018 – ”Kraftfull klimatpolitik kan ena splittrat Sverige”
Dagens Nyheter debatt april 2018 –  ”Det krävs en omställning som om kriget brutit ut”
Global Utmaning analys oktober 2017: Fyra frågor att hålla koll på under klimatmötet i Bonn
Dagens Samhäle debatt november 2017 – Klimatvänliga bränslen finns – vad väntar vi på?