Meny
FUTURE NORDIC WAYS

FUTURE NORDIC WAYS

Norden har ett av världens mest omfattande makroregionala samarbeten. Ett samarbete som bidragit till tillväxt, välfärd och god kapacitet att hantera kriser. Samhällsutvecklingen i Norden har formats i samverkan mellan politik, näringsliv och civilsamhälle. Programmet Future Nordic Way syftar till att vitalisera nordiskt samarbete och utforska den nordiska modellens framtid. Verksamheten består bland annat i skriftserien ”Nordic Ways” – antologier som berör den nordiska modellen ur olika infallsvinklar.

Till World Economic Forum-mötet i Davos 2011 presenterade Global Utmaning skriften ”The Nordic Way”, där bland andra forskaren Lars Trädgårdh och journalisten Henrik Berggren medverkade. Skriften handlade om nordiska värderingar och välfärd, vilket väckte stort internationellt intresse för den nordiska modellen. Bland annat skrev tidskriften The Economist om den.

Till det årliga mötet The Northern Future Forum, där nio statschefer från Storbritannien, Skandinavien och Baltikum samlades, presenterade Global Utmaning i samarbete med Svenska Institutet och föreningen Norden den andra delen i skriftserien – ”The Nordic Way 2012”.

I den tredje delen, ”The Nordic Way – Global Crossroads and capability to change” undersöks viktiga nordiska vägval för en globalt hållbar utveckling och den nordiska modellens kapacitet i en globaliserad värld. Skriften lanserades på Bokmässan i Göteborg 2015.

Det nordiska partnerskapet har fortsatt att väcka intresse i en turbulent samtid, bland annat inbjöds de nordiska ledarna i maj 2016 till President Obama för att diskutera klimathot, migration och säkerhetspolitik. Världens intresse för Norden aktualiserar det angelägna i att se över hur en historiskt framgångsrik samverkan kan erövra sin framtida form och relevans.

Hur behöver samarbetet i en global framtidsregion utvecklas och vitaliseras? Det undersöker vi i projekten The Nordic Way & Future Nordic Way och Future Nordic Lab.

 

Birgitta_BW

Kontakt

Birgitta Englin birgitta.englin(a)globalutmaning.se

Projekt:

The Nordic Way & Future Nordic Way 
Future Nordic Lab

Rapporter:

The Nordic Way – Globala vägval och nordisk förändringskraft
The Nordic Way – Global Crossroads and Capability to Change
The Nordic Way – Equality, Individuality and Social Trust

Seminarier:

Vilka vägval står vi inför? Social tillit och välfärd i framtiden
Bioekonomi – ett lyft för Sverige och Finland
Norden- en global region eller ett samarbete i sönderfall?
Hur ser vi till att gröna obligationer lever upp till förväntningarna?