Meny
HÅLLBARA STÄDER

HÅLLBARA STÄDER


”We are the first generation that can put an end to poverty and we are the last generation that can put an end to climate change.” FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon var tydlig inför antagandet av Agenda 2030, Parisavtalet och den Nya Urbana Agendan. Eftersom 70 procent av världens energianvändning och BNP genereras i de snabbt växande städerna kommer genomförandet av agendorna att stå och falla med stadsutvecklingen.

 

Det är i första hand i städerna som fattigdomen kan bekämpas och klimatet räddas. Det elfte hållbarhetsmålet (SDG 11): “Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara” blir därmed avgörande för agendornas genomförande och måluppfyllnad. Den globala agendan är därmed lokal.

Över hälften av världens befolkning bor i städer. Under nästkommande generation beräknas den urbana befolkningen öka till över 70 procent. Den största ökningen kommer att ske i städer söder om Sahara. Det innebär att det ska byggas lika mycket ny stad som har byggts under hela mänsklighetens historia.

Redan idag lever en miljard, en sjundedel av jordens befolkning, i informella ”slumområden”. Men ojämlikheten i städerna ökar inte bara i låginkomstländer utan även inom de rikare länderna. De nordiska länderna är inget undantag utan karaktäriseras snarare av en hög urbaniseringsnivå som utmanat jämlikheten framförallt i storstadsområdena.

Tankesmedjan Global Utmaning lyfter därför städernas allt viktigare roll som pådrivare mot en globalt hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi vill fånga upp och sprida systemlösningar som utvecklats i samverkan mellan politik, forskning, näringsliv och civilsamhälle i städer runtom i världen. I städers arbete mot en hållbar utveckling ser vi att ledarskapet är av avgörande betydelse. Som tankesmedja vill vi följa den utveckling som sker i urbana områden med syfte att sprida goda exempel och lyfta konkreta förslag på policyåtgärder. För globala avtal måste också genomföras, och allt oftare lokalt.

Programmet för Hållbara städer har sedan starten spelat en viktig roll inom tankesmedjan. En milstolpe var antologin Urbaniserad värld – Nya steg mot hållbara städer som ett led i ambitionen att medverka till hållbar stadsutveckling genom att integrera olika perspektiv på vår tids utmaningar. Antologin har använts som läromedel på flera högskolor.

Tidigt uppmärksammade Hållbara städer vikten av lokalt ledarskap och behovet av en stadspolitik för hållbar stadsutveckling. Utifrån detta perspektiv drivs sedan 2014 ett samarbete med UN-Habitat. Sedan 2015 är genomförandet av Agenda 2030 centralt för verksamheten och då med särskilt fokus på mål11. Sedan den Nya Urban Agendan antogs 2016 på FN-toppmötet Habitat III arbetar vi med att integrera olika globala agendor och skapa nationellt stöd för det lokala genomförandet. Här står framtagandet av en svensk stadspolitik i centrum.

Sedan 2017 har programmen för Hållbara städer och Hälsa och utveckling tagit initiativ till #UrbanGirlsMovement och Her City Toolbox. De fokuserar särskilt på mål 3 (hälsa), mål 5 (jämställdhet), mål (10) jämlikhet, mål 11 (städer) och mål 17 (partnerskap). Flickor och kvinnors livsvillkor i utsatta urbana områden, kommer vara avgörande för om vi ska uppnå agendan till 2030.

 

 

 

 

Kontakt

Tove Julin, projektledare, tove.julin(a)globalutmaning.se

Pågående projekt

2020 – Sweden Local2030 Hub
2020 – Localizing SDGs in the Eastern Partnership Countries 
2019 – Her City Toolbox
2019 – En ny bopolitik
2019 – #Women4Cities
2017 – #UrbanGirlsMovement Botkyrka
2017 – #UrbanGirlsMovement
2017 – SDGs in practice
2016 – Localizing Global Agendas

Publikationer

Februari 2021: Urban Girls and women redesign their citifies using digital tools
Mars 2020: What happens when girls take the lead in public space design?
Mars 2020: #UrbanGirlsMovement installerar expertgrupp
Februari 2020: Global Utmaning på World Urban Forum i Abu Dhabi
December 2019: Voices on Urban Girls Movement
Oktober 2019: Urban Girls Catalogue – How cities planned for and by girls work for everyone
Oktober 2019: Urban Girls Handbok – A global guide to participatory public space planning & design 
Oktober 2019: En ny plattform för att lösa bostadsfrågan – En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor
September 2019: Urban Girls Movement Portal
May 2019: Urban Girls Movement Short Film
April 2019: Women Leaders – Empowering Future Generations p. 34-39
December 2018: The City at the Eye Level for Kids p. 322-325
November 2018: Hållbar Framtid – Så genomför vi FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling p. 40-45
Augusti 2018: #UrbanGirlsMovement – Guidelines for Feminist Urban Development
December 2017: #UrbanGirlsMovement – Från lokala goda exempel till globala lärdomar
Juni 2017: Local Implementation of the SDGs and the New Urban Agenda – Towards a Swedish National Urban Policy
December 2016: Nordic Declaration on the Implementation of the New Urban Agenda
Oktober 2016: Nordic Urban Ways – Local leadership, governance & management for sustainable development
Oktober 2015: Framtidens hållbara konsumtion
Maj 2015: Bostadspolitiken och energieffektiviseringen av bebyggelsen
Februari 2014: Ledarskap för hållbara städer – En internationell utblick
Mars 2011: Urbaniserad värld – Nya steg mot hållbara städer

Debattartiklar

Upsala Nya Tidning: Bekämpa ojämlikhet med nya metoder 8 oktober 2020
Arkitekten Debatt: Från lösningar till låsningar 4 mars 2020
Dagens ETC Debatt: Tjejer visar vägen till ett hållbart samhälle 31 oktober 2019
Dagens ETC Debatt: Sverige behöver en ny bostadspolitik 14 juni 2019
Göteborgs-Posten Debatt: Riskkapitalet måste bli mer jämställt 3 juni 2019
Samhällsbyggaren Experterna: Mötesplatser för unga läggs ner. Är det hållbart? 27 maj 2019
Dagens Samhälle Debatt: ”Utforma städer så att flickor kan känna sig trygga!” 31 oktober 2018
Utvecklingsmagasinet Gästkrönika: ”Striden om hållbar utveckling avgörs i städerna” 31 oktober 2018
Sydsvenskan Opinion: ”Fattigdom, hunger, och klimatförändringar kan bekämpas i städerna” 11 februari 2018
Sydsvenskan Opinion: ”Vi kan nu presentera konkreta riktlinjer för en feministisk stadsplanering” 7 januari 2018
Dagens Samhälle Debatt: ”Feministisk stadspolitik avgörande för hållbarheten” 31 oktober 2017
DN Debatt: ”Den globala fattigdomen kan bara lösas lokalt” 6 juli 2017
Biståndsdebatten: ”Städerna nyckeln till att rädda världshaven” 22 mars 2017
Biståndsdebatten: Global agenda kräver lokalt genomförande” 17 oktober 2016
Biståndsdebatten: ”Global agenda för stadsutveckling – vår tids ödesfråga” 25 juli 2016

Media

Urbanistica Podcast: Urban Girls Movement with Elin Fabre 1 juli 2020
Fastighetssverige: Elin Fabre: ”Bostadsmarknaden fungerar inte” 9 juni 2020
Minecraft: Meet a Minecrafter: Urban Girls Movement 16 maj 2020
Encell: Vem bestämmer över andras livsmiljö? 26 mars 2020
Magasinet Hållbart Byggande: Ett annat Fittja tar form i Minecraft s. 92-96 24 mars 2020
Svenska Dagbladet: ”De skapar framtidens Fittja – i Minecraft: ”Vill påverka” 4 december 2019
EFN: ”Feministisk stadsplanering ska få tjejer att ta plats” 6 november 2019
SVT Rapport: ”Stadsutveckling med feministisk syn” 31 oktober 2019
SR P4 Stockholm: ”De vill förändra Fittja med feministisk stadsutveckling” 31 oktober 2019
Fastighetsprofilerna podd: ”Städer för alla” 16 oktober 2019
SRP4 Botkyrka:”Eftermiddag i P4 Stockholm” 15 augusti 2019
Syre Zoom: ”Nu testas tjejers idé om feministiskt Fittja” 15 augusti 2019
Botkyrka Direkt : ”De bygger modell över nytt Fittja” 15 augusti 2019
Hela Kedjan: ”En podkast om samhällsbyggnad” 6 augusti 2019
SVT Nyheter Stockholm: ”Unga tjejer stadsplanerar” 5 april 2019
Fastighetsprofilerna Hållbara städer bygger på demokrati 19 december 2018
SR P4 Göteborg: ”P4 med Emelie Anneroth” 12 september 2018
Arkitekten: ”Feministisk stadsutveckling får stöd av Vinnova” 22 januari 2018