Meny
Rådgivare

Rådgivare

Lista på våra över 90 seniora rådgivare.

 

 

Kenneth Abrahamsson
Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Han är även ordförande i Svenska UNESCO/MOST-kommittén. Tidigare har han varit programchef vid FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, samt varit ordförande i NORDFORSK program.
#samhällsekonomisktråd

 

Eva Alfredsson 
Eva Alfredsson arbetar som analytiker på Tillväxtanalys som på uppdrag av regeringen tar fram kunskapsunderlag för en hållbar tillväxt. Eva arbetar med frågor kopplade till näringslivets gröna omställning, finanssektorns roll och styrmedel. Eva arbetar också som forskare på KTH där hon deltar i två forskningsprojekt: Ett om hållbara framtidsscenarier och ett om nyttor av klimatomställningen. Hon disputerade vid Umeå universitet med en avhandling om grön konsumtion.
#klimatråd

 

Ola Alterå
Ola Alterå är VD för Sustainable Innovation. Han har tidigare varit statssekreterare vid Näringsdepartementet och landschef för UNIDO, United Nations Industrial Development Organization i Kenya. Ola Alterå har också arbetat som miljöekonom vid Naturvårdverket, rådgivare i statsrådsberedningen och varit VD för Svensk Fjärrvärme.
#klimatråd

 

Nicholas Anderson
Nicholas Andersson arbetar idag som rådgivare för bland annat Pontarius AB och Swedish Biofuels AB. Tidigare har han arbetat för SEK, Svensk Exportkredit, i Finland, Sverige och Singapore och varit VD samt ordförande för Municipality Finance Plc i Finland. Nicholas Anderson är också författare till fyra böcker inom finansväsendet.
#klimatråd

 

Gun-Britt Andersson
Gun-Britt Andersson är vice ordförande i EBA, Expertgruppen för biståndsanalys. Hon har tidigare varit statssekreterare vid Socialdepartementet och på̊ UD med ansvar för migration och utvecklingssamarbete. Hon har varit chef för UNRWA i Jerusalem samt varit ambassadör vid OECD och UNESCO i Paris.
#samhällsekonomisktråd

 

Monica Andersson
Monica Andersson arbetar vid den Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon är universitetslektor och forskar om stadsplanering och förvaltningspolitik och är även ordförande i Samfundet S:t Erik. Tidigare har hon varit riksdagsledamot och statssekreterare vid Socialdepartementet, generaldirektör för Banverket samt stadsbyggnads-och miljöborgarråd i Stockholm.
#klimatråd

 

Lars Anell
Lars Anell utbildades vid Handelshögskolan och Stockholms universitet innan han inledde sin yrkeskarriär i finansdepartementet. Därefter har han bland annat arbetat i Sekretariatet för framtidsstudier och tjänstgjort som ambassadör i Geneve. Åren 1991-92 var han ordförande i World Trade Organisation. Under förhandlingarna om medlemskap i EU var han chef för Sveriges delegation i Bryssel. Åren 1994-2001 tillhörde han Volvos koncernledning. Han har varit ordförande i styrelsen för Umeå universitet, Jönköpings Internationella Handelshögskola och i Vetenskapsrådet. Han har skrivet flera böcker, Senast Europas väg – förening och mångfald, Democracy in Europe och A Democratic Future for the European Union.
#samhällsekonomisktråd

 

Svante Axelsson
Svante Axelsson är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen och styrelseledamot i Transportstyrelsen samt i den europeiska trafikorganisationen Transport & Environment. Han är också Naturskyddsföreningens talesperson i klimat-och energifrågor.
#klimatråd

 

Andreas Barkman
Andreas Barkman är projektledare för Strategic advice on climate change and energy på Europeiska Miljöbyrån och har även arbetat med andra projekt inom organisationen. Han har tidigare varit ingenjör på Tetra Pak.
#klimatråd

 

Torbjörn Becker
Torbjörn Becker är föreståndare för SITE, Stockholm Institute of Transition Economics. Han är dessutom verksam i styrelsen för Sida, CenEA, Centre for Economic Analysis, Kyiv Economic Institute samt International School of Economics i Tbilisi. Tidigare har Torbjörn Becker varit seniorekonom vid IMF.
#samhällsekonomisktråd

 

Erik Belfrage
Erik Belfrage är personlig rådgivare åt familjen Wallenberg och ett antal av Wallenberggruppens företag. Han är även ordförande i NIR, Näringslivets Internationella Råd och styrelseledamot i Saab AB. Erik Belfrage har tidigare varit bankdirektör på SEB, verkat som diplomat samt varit styrelseledamot i Atlas Copco och Investor AB.
#samhällsekonomisktråd

 

Örjan Berner
Örjan Berner har varit ambassadör i flertalet länder. Han har även arbetat som rådgivare till Vattenfall samt varit generalsekreterare för ”Svenskar i Världen” och ordförande i svenska avdelningen för Transparency International. Därtill har Örjan Berner varit verksam i diverse företagsstyrelser.
#samhällsekonomisktråd

 

Anders Bjurner
Anders Bjurner är diplomat och har arbetat för EU-delegationer och som ambassadråd för svenska FN-representationen i New York. Han har även varit chef för UD:s enhet för Afrika och Mellanöstern och för europeisk säkerhetspolitik samt varit biträdande statssekreterare.
#samhällsekonomisktråd

 

Inga Björk-Klevby
Inga Björk-Klevby är vice chef för UN-HABITAT, Förenta Nationernas boende-och bosättningsorgan, och har tidigare varit biträdande generalsekreterare för FN i Nairobi. Inga Björk-Klevby har också varit ambassadör och arbetat på UD. Dessutom har hon arbetat som exekutiv direktör för Afrikanska Utvecklingsbanken samt haft tjänster på IMF och Riksbanken.
#klimatråd

 

Carina Borgström-Hansson
Carina Borgström-Hansson arbetar vid WWF, Världsnaturfonden, och är där ansvarig för internationell stadsstrategi och projektet Hållbara Städer. Tidigare har hon arbetat som lektor och forskare i humanekologi vid Lunds universitet. Hennes forskning har främst fokuserat på att mäta och beskriva hållbar utveckling.
#klimatråd

 

Pontus Braunerhjelm
Pontus Braunerhjelm är professor i nationalekonomi på KTH och VD för Entreprenörskapsforum. Tidigare har Pontus Braunerhjelm arbetat som huvudsekreterare vid Globaliseringsrådet och varit vice VD för IUI, Industrins utredningsinstitut, samt för SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.
#samhällsekonomisktråd

 

Lennart Båge
Lennart Båge har varit chef över IFAD, Internationella fonden för jordbruksutveckling samt medlem av FN:s ledningsgrupp. Han har dessutom varit chef på UD, SAREC och Sida och arbetar med bland annat biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar samt forskningsstöd.
#klimatråd #samhällsekonomisktråd

 

Karin Bäckstrand
Karin Bäckstrand är professor vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet och har gästforskat vid University of Oxford. Hon är även representant i styrelsen för Stockholm Resilience Center och styrelseledamot för ett projekt hos Mistra. Karin Bäckstrand var tidigare Wallenbergstipendiat för Environment and Sustainability på MIT.
#klimatråd

 

Andreas Carlgren
Andreas Carlgren är vice ordförande för SEI, Stockholm Environmental Institute, och är ledamot i Göteborgs universitetsstyrelse. Han har tidigare varit miljöminister och riksdagsledamot för Centerpartiet. Andreas Carlgren har också varit generaldirektör för Integrationsverket.
#klimatråd

 

Göran Cars
Göran Cars är professor i samhällsplanering och prefekt vid institutionen för samhällsplanering och miljö vid KTH. Han är också ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin. Hans arbete är specialiserat på processer och strategier för hållbara städer.
#klimatråd

 

Göran Carstedt
Göran Carstedt är ordförande i The Natural Step International och föreläsare inom ledarskap och förändringsarbete. Han har tidigare varit senior director för The Clinton Climate Initiative. Göran Carstedt har också varit verksam som VD för Volvo i Frankrike och Sverige samt som chef för IKEA i Nordamerika och Sverige.
#klimatråd

 

Jan Cedergren
Jan Cedergren är Sveriges representant till Gröna Fonden och har tidigare varit ordförande i styrelsen för FN-organet Adaption Fund, samt för Working Party on Aid Effectiveness. Han har också arbetat för OHCHR, Office of the High Commissioner for Human Rights. Vidare har Jan Cedergren också varit chef för det bilaterala biståndet på UD och ställföreträdare generaldirektör på Sida.
#klimatråd

Alexander Crawford
Alexander Crawford har jobbat med omvärldsanalys och framtidsstudier i snart 20 år. Alexander har varit Research Director på Tällberg Foundation, där han också lett arbetet med Tällberg Forum under åren 2005-2013. Han är utbildad nationalekonom vid London School of Economics.
#samhällsekonomisktråd

 

Gunilla Dahlberg
Gunilla Dahlberg är professor i pedagogik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Tidigare har hon bland annat arbetat som barnpsykolog och varit forskningsassistent samt professor vid Lärarhögskolan i Stockholm.
#klimatråd #samhällsekonomisktråd

 

Ulf Dahlsten
Ulf Dahlsten är ordförande i Global Utmanings samhällsekonomiska råd. Han är Research Associate vid London School of Economics och Senior Advisor vid Global Climate Forum i Berlin. Ulf Dahlsten har tidigare varit VD för Posten, statssekreterare samt direktör i EU-kommissionen.
#samhällsekonomisktråd

 

Lars Danielsson
Lars Danielsson är diplomat och ambassadör i Tyskland. Han har bland annat varit utrikespolitisk rådgivare åt två statsministrar, statssekreterare för internationella frågor och chef för utrikes- och EU-enheten samt varit statssekreterare.
#samhällsekonomisktråd

 

Krister Eduards
Krister Eduards har arbetat inom Sida, UD och Stockholmsgruppen för utvecklingsstudier. Han har även varit ambassadråd i Moskva och publicerat skrifter om Ryssland. Krister Eduards har dessutom varit verksam i styrelsen för Kvinna till Kvinna samt Män för Jämställdhet.
#samhällsekonomisktråd

 

Klas Eklund
Klas Eklund är adjungerad professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och seniorekonom på SEB. Han arbetar även med klimatfrågor och som skribent. Tidigare har Klas Eklund bland annat arbetat på kanslihuset, varit chefsekonom på SEB samt ledamot inom EU-kommissionens grupp för ekonomisk-politisk analys.
#samhällsekonomisktråd

 

Samuel Engblom

Samuel Engblom är samhällspolitisk chef på TCO, Tjänstemännens Centralorganisation. Han har tidigare varit chefsjurist på TCO samt analytiker på Arbetsförmedlingen och även arbetat inom ILO, Internationella arbetsorganisationen.
#samhällsekonomisktråd

 

Lars-Göran Engfeldt
Lars-Göran Engfeldt har arbetat inom utrikesförvaltningen sedan 1965. Han har tidigare varit chef över UDs FN-enhet och har varit ambassadör för miljö samt i Nairobi och Belgrad. Engfeldt har även varit ordförande för Transparency International i Sverige.
#klimatråd

 

Birgitta Englin
Birgitta Englin har varit VD för Riksteatern och var tidigare verksam som regissör vid bland annat Dramaten och Uppsala stadsteater. Hon startade Elektra på Fryshuset, var initiativtagare till organisationen Ideell Kulturallians och var med och startade CIVOS, Civilsamhällets organisationer i samverkan.
#samhällsekonomisktråd

 

Carl-Johan Engström
Carl-Johan Engström är professor vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö. Han har varit ansvarig tjänsteman för stadsutveckling i Uppsala och dessförinnan avdelningschef vid Boverket samt varit ordförande i FFS, Föreningen för Samhällsplanering.
#klimatråd

 

Boel Flodgren
Boel Flodgren är professor i handelsrätt vid Lunds universitet. Hon har varit rektor på Lunds universitet och gästforskare vid Harvard University. Hon är verksam inom styrelsen av ett antal svenska bolag och har tidigare varit styrelseledamot vid bland annat University of Copenhagen och University of Oslo.
#samhällsekonomisktråd

 

Gunnel Forsberg
Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med inriktning mot samhällsplanering vid Stockholms universitet. Hon har även varit gästprofessor vid Karlstad universitet. Gunnel forskar om genus- och landsbygdsfrågor samt urban och regional utveckling.
#klimatråd

 

Christina Garsten
Christina Garsten är professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och verksam vid Copenhagen Business School. Hon är dessutom ordförande för Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, med tidigare uppdrag som föreståndare och forskningsledare. Christina Garsten har även varit styrelseledamot bland annat för Riksbankens Jubileumsfond.
#samhällsekonomisktråd

 

Thomas Hahn
Thomas Hahn är docent i ekologisk ekonomi och assisterande professor vid Stockholm Resilience Centre. Han är även styrelsemedlem i Sveaskog AB och har tidigare varit styrelseordförande i Economists for Sustainability som är en del av The Natural Step. Han är även ledamot sv KSLA och styrelsemedlem i Sveaskog
#klimatråd


Karl Hallding

Karl Hallding är senior research fellow och ledare för forskningsprojekt kring temat utveckling på SEI, Stockholm Environment Institute. Han har tidigare varit ansvarig för ett forskningsprojekt om Kina på SEI samt arbetat på svenska ambassaden i Beijing.
#klimatråd

Sofia Hammarstrand
Sofia Hammarstrand är ST-läkare och forskare inom arbets och miljömedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Hon är ordförande för Sjukhusläkarnas Klimat och Hälsagrupp och sitter även med i Läkarförbundets Advisoryboard for climate and health. Sofia har vid ett flertal tillfället lett World Medical Association delegation vid FNs klimatmöten och är en anlitad föreläsare och debattör inom området hälsa och klimat. 


Charlotta Hedberg

Charlotta Hedberg är docent i kulturgeografi vid Stockholms universitet och universitetslektor vid Umeå universitet. Hon arbetar även som utredningssekreterare på Delmi, Delegationen för migrationsstudier.
#samhällsekonomisktråd

 

Ewa Hedlund
Ewa Hedlund är journalist och har varit Europakorrespondent för DN, SvD, Veckans Affärer samt Affärsvärlden. Hon arbetar även som moderator och föreläsare med fokus på EU. Ewa Hedlund har tidigare varit ordförande för Svenska Europarörelsen och talesperson i EU-kommissionen för bland annat miljöfrågor.
#samhällsekonomisktråd

 

Kerstin Hessius
Kerstin Hessius är VD för Tredje AP-fonden och dessutom verksam i flertalet företagsstyrelser. Hon har tidigare varit vice riksbankschef och har även varit VD för Stockholmsbörsen, Alfred Berg Transferator samt Östgöta Enskilda Bank.
#samhällsekonomisktråd

 

Ulf Hjertonsson
Ulf Hjertonsson har under många år arbetat inom UD. Han har bland annat varit chef för politiska avdelningen, utrikesråd och minister i Washington. Ulf Hjertonsson har även varit ambassadör i Madrid och Helsingfors samt varit generalkonsul i New York.
#klimatråd

 

Nichlas Ihrén
Niclas Ihrén är rådgivare med fokus på hållbara samhällstrender och affärsutveckling. Han är även kolumnist i olika media och har samarbetat med tankesmedjor som Tällberg Foundation, Demos Helsinki, World Political Forum samt Respect. Han har dessutom varit VD för bland annat Globe Forum och Infinity Learning.
#klimatråd

 

Bo Jerlström
Bo Jerlström är nationalekonom och har arbetat inom UD, bland annat som chef för Regeringskansliets projektexportsekretariat. Han har även arbetat inom FN, i styrelser för finansinstitutioner, samt med flertalet uppdrag kring hållbar tillväxt. Bo Jerlström har också varit verksam som senior rådgivare till UN Capital Investment Agency.
#klimatråd

 

Håkan Jonsson
Håkan Jonsson arbetar som konsult inriktad på EU-frågor på Hallvarsson & Halvarsson. Han är tidigare jurist, diplomat och politiker. Han har bland annat arbetat vid svenska EU-representationen i Bryssel och varit statssekreterare för EU-frågor samt biträdande generaldirektör för Kommerskollegium.
#samhällsekonomistråd

 

Ann-Cathrine Jungar
Ann-Cathrine Jungar är docent och lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Hon är även ledamot i styrelsen för Finska Akademien och forskare vid Östersjöstiftelsen. Tidigare har Ann-Cathrine Jungar varit studierektor samt forskningsledare på BEEGS, Baltic and European Graduate School.
#samhällsekonomisktråd

 

Inger Jägerhorn
Inger Jägerhorn är civilekonom och journalist. Hon har varit biträdande chefredaktör på Hufvudstadsbladet i Helsingfors och nordisk informationschef i Oslo och Stockholm. Hon har även arbetat som ledarskribent, europakorrespondent och utrikeschef på DN.
#samhällsekonomisktråd

 

Mats Karlsson
Mats Karlsson är direktör vid Utrikespolitiska institutet. Han har tidigare varit chef för Center for Mediterranean Integration i Marseille och vicechef samt landansvaring för delar av Afrika på Världsbanken. Mats Karlsson har dessutom varit chefsekonom på UD, statssekreterare och sekreterare till Ingvar Carlsson i Kommissionen för globalt samarbete.
#samhällsekonomisktråd

 

Anders Karlqvist
Anders Karlqvist har en bakgrund som matematiker och systemanalytiker på KTH. Han har varit chef för svenska Polarforskningssekretariatet, representerat Sverige i internationellt polarsamarbete och varit verksam i flertalet forskningsråd samt arbetat som departementsråd på Utbildningsdepartementet.
#klimatråd

 

Tibor Kertesz
Tibor Kertesz har arbetat som företagsledare. Som VD, ordförande och styrelseledamot för Electrolux Ungern har han varit ansvarig för dess omvandling. Tibor Kertesz har även haft ett antal strategiska roller i Saabs introduktion av Jas 39 Gripen i Ungern samt arbetat på uppdrag av Investor AB.
#samhällsekonomisktråd

 

Bo Kjellén
Bo Kjellén är associate på SEI, Stockholm Environment Institute, och har tidigare varit senior research fellow. Han har varit chefsförhandlare på Miljödepartementet och ambassadör för OECD samt UNESCO. Bo Kjellén har bland andra styrelseuppdrag även varit ordförande för Swedish Research Council for Environment, Agricutural Sciences and Spatial Planning.
#klimatråd

 

Peter Kleen
Peter Kleen är handelspolitisk konsult och senior fellow vid ECIPE, European Centre of International Political Economy. Han är även medlem i Utrikespolitiska Samfundet och har tidigare varit generaldirektör för Kommerskollegium samt publicerat ett antal skrifter och böcker om handelspolitik.
#samhällsekonomisktråd

 

Mats Kinnwall
Mats Kinnwall är fil dr i nationalekonomi och verksam som chefsekonom för Skogsindustrierna och Industriearbetsgivarna. Tidigare har han arbetat som chefsekonom vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, chefsanalytiker på Handelsbanken samt varit forskare och lärare på Stockholms universitet.
#samhällsekonomisktråd

 

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola. Han är bland annat ordförande för European Biofuel Technology Platform och Japan Renewable Energy Foundation samt ledamot i Vattenfall. Tidigare har han varit generaldirektör för Energimyndigheten.
#klimatråd

 

Staffan Laestadius
Staffan Laestadius är ordförande i Global Utmanings Klimatråd. Han är professor i industriell utveckling vid KTH och har tidigare arbetat på Institutet för framtidsstudier och i statsrådsberedningen.
#klimatråd

 

Johan Lagerkvist
Johan Lagerkvist är professor i kinesiska vid Stockholms universitet och bedriver forskning om kinesisk politik vid Utrikespolitiska institutet. Han har utgivit ett antal artiklar samt böcker och har även varit ledamot i NACS, Nordic Association of China Studies.
#samhällsekonomisktråd

 

Allan Larsson
Allan Larsson har tidigare varit finansminister, riksdagsledamot och generaldirektör i EU-kommissionen. Han är verksam i Östersjöinitiativet, arbetar i Hammarby Sjöstad med hållbar stadsutveckling och med forskningsfrämjande verksamhet i Medicon Village i Lund.
#klimatråd

 

Björn Larsson
Björn Larsson är VD för managementbolaget The ForeSight Group och har en bakgrund som ekonom, journalist och diplomat. Han är bland annat medlem i Clinton Global Initiative, medgrundare av The Globally Responsible Leadership Initiative och The Global Impact Investment Network, ambassadör för World’s Children’s Prize samt en Aspen Institute fellow. Björn är också författare till ”The Rise of The Meaningful Economy”.
#samhällsekonomisktråd

Johanna Lindgren-Garcia
Johanna är fristående konsult inom internationellt bistånd med fokus på offentlig styrning och finansiering av bistånd och global hälsa. Hon har arbetat många år med den globala utvecklingsagendan, från milleniemålen till Agenda 2030 och var bl.a. med i teamet som skrev FN:s rapport om hälsa i post-2015 som la grunden för dagens hållbara utvecklingsmål på hälsoområdet. Hon har tidigare arbetat för UD, Sida, EU och FN.  

 

Börje Ljunggren
Börje har ägnat sitt yrkesliv åt Asien och varit stationerad i fyra länder i regionen. Han har varit Sveriges ambassadör i Kina och Vietnam samt biträdande generaldirektör på Sida och chef för UD:s Asienavdelning. Parallellt har han forskat om Asien och doktorerat i statskunskap. Han är författare till ”Kina – vår tids drama” och ”Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen”. Börje är idag UD:s samordnare av Stockholm China Forum, associerad senior medarbetare vid Utrikespolitiska institutet, ”Associate” vid Harvarduniversitetets Asiencenter, ledamot av styrelserna för Raoul Wallenberginstitutet och Kinacentret SCERI, och rådgivare till Sweden-China Trade Council.
#samhällsekonomisktråd

Nannan Lundin
Nannan Lundin har disputerat i nationalekonomi vid Örebro universitet. Hon arbetar som ämnessakkunnig vid statsrådsberedningen och har tidigare arbetat med innovationspolitik på OECD i Paris samt för EU-kommissionen.
#klimatråd

 

Lennart Låftman
Lennart Låftman är styrelseordförande för bland annat AVISA AB, Delarka Holding AB och Intervalor AB samt ledamot i flertalet andra styrelser. Han har varit VD för Femte AP-fonden och Affärsvärlden samt varit en av grundarna till Consensus Group. Lennart Låftman har även arbetat som assisterande professor i industriell ekonomi vid Linköpings universitet.
#samhällsekonomisktråd

 

Måns Lönnroth
Måns Lönnroth är styrelseledamot i IISD, International Institute for Sustainable Development, och VREF, Volvo Research and Educational Foundations. Han har tidigare varit ledamot i CCICED, China Council for International Cooperation for Environment and Development, VD för Mistra samt varit statssekreterare vid miljödepartementet.
#klimatråd

 

Malin Mobjörk
Malin Mobjörk arbetar som forskningsledare på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och är även forskare vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hon har tidigare disputerat med temat miljöförändring vid Linköpings universitet.
#klimatråd

 

Agneta Modig Tham
Agneta Modig Tham är civilekonom och har arbetat inom statsrådsberedningen samt Finans- och Utrikesdepartementet. Hon har även arbetat som avdelningschef för bostadsmarknads- och boendefrågor inom Boverket och som administrativ chef på Moderna museet.
#klimatråd

 

Arne Mogren
Arne Mogren har varit chef och rådgivare för Vattenfalls klimatarbete, där han också arbetat med energipolitik, skattefrågor och Östersjösamarbete. Han har tidigare arbetat vid den europeiska gröna tankesmedjan European Climate Foundation där han var programansvarig för Energiprogrammet.
#klimatråd

 

Richard Murray
Richard Murray har doktorerat i ekonomi vid Stockholms universitet och är konsult åt Mapsec, Managing the Public Sector. Tidigare har han varit chefsekonom på Statskontoret samt deltagit i internationellt arbete i OECD och EU för att utveckla offentlig förvaltning.
#klimatråd

 

Britten Månsson-Wallin
Britten Månsson-Wallin är generalsekreterare för Folkbildningsrådet, en ideell förening vars uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Hon har tidigare varit ledamot i kommittén för utbildning för hållbar utveckling på UD.
#klimatråd

 

Gun-Britt Mårtensson
Gun-Britt Mårtensson har tidigare varit ordförande för Coompanion Sverige, kommunalråd i Östersund samt förbundsordförande i HSB och har många internationella uppdrag inom kooperation bakom sig.
#klimatråd

 

Moa Mårtensson
Moa Mårtensson är doktorand i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon ingår även i SNES, Svenska Nätverket för Europaforskning i Statskunskap, och är redaktionssekreterare för skriften Europaperspektiv.
#samhällsekonomisktråd

 

Jan Nordling
Jan Nordling är projektledare på IVA där han främst arbetar med energifrågor. Han har tidigare arbetat på ÅF under lång tid, bland annat som VD för energiverksamheten, ansvarig för förvärvsverksamheten samt VD för ÅF-Ingemansson AB.
#klimatråd

 

Bo Normark
Bo Normark är ledamot för IVA samt senior advisor på intresseorganisationen Power Circle. Han har tidigare varit VD för Power Circle, vice ordförande i Regeringens samordningsråd för smarta nät samt länge arbetat på ABB med kraftöverföringsteknik.
#klimatråd

 

Anders Olsson
Anders Olsson är tidigare styrelseledamot i tankesmedjan och har varit vice vd för EON Sverige. Innan dess har han varit chef över ES ElektroSandberg.
#klimatråd

 

Kristina Persson
Kristina Persson grundade tankesmedjan Global Utmaning 2005. Hon har tidigare varit minister med ansvar för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete i Stefan Löfvens regering. Hon har dessutom varit vice riksbankschef, ordförande i Föreningen Norden och landshövding i Jämtlands län, samt ledamot av Europaparlamentet.
#samhällsekonomisktråd #klimatråd

 

Sophie Nachemson-Ekwall
Sophie Nachemson-Ekwall är forskare vid institutionen för företagande och ledning på Handelshögskolan i Stockholm. Hon är en prisbelönt ekonomijournalist som arbetat i 20 år på bland andra Dagens Industri, Affärsvärlden, Dagens Nyheter och E24.
#samhällsekonomisktråd

 

 

Catharina Nystedt Ringborg
Catharina Nystedt Ringborg har varit VD för Swedish Water och är styrelseledamot och rådgivare i ett antal internationellt verksamma kraft- och energibolag, samt rådgivare åt IEA, Internationella energirådet.
#klimatråd #samhällsekonomisktråd

 

Anders Ottensten
Anders Ottensten är strategisk rådgivare inom PwC och har mångårig erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete. Han har bland annat lett PwC:s projekt “Framtidens kommun” och har tidigare varit kommundirektör för Karlskoga och Varberg.
#klimatråd

 

Mats Ringborg
Mats Ringborg var ambassadör och chef för den svenska permanenta delegationen vid OECD och Unesco 2007-2011. Dessförinnan var han ambassadör i Norge. Under perioden 1996-2002 var han utrikesråd och chefstjänsteman för handelsfrågor inom UD. Han har gedigen erfarenhet av internationellt samarbete på energiområdet och också av det internationella samarbetet för att bekämpa korruption. Mats har för GUs räkning skrivit rapporterna om G20 och om BRICS-länderna.
#samhällsekonomisktråd

 

Karin Rudebeck
Karin Rudebeck frilansar inom områdena Ekonomi och politik. Hon har tidigare arbetat vid Finansdepartementet som statssekreterare med ansvar för finansmarknadsfrågor och internationell ekonomiskt politik. Vidare har hon varit chef för Svenska kommunförbundets finanssektion och arbetat som chef för Kosovos kommundepartement på uppdrag av FN.
#samhällsekonomisktråd

 

Sten Rylander
Sten Rylander är ordförande i Forum Syd och författare. Han har också arbetat som diplomat och varit ambassadör i Angola, Namibia, Tanzania och Zimbabwe. Han har dessutom arbetat vid Sida, bland annat som Afrikachef.
#samhällsekonomisktråd

 

Magnus Ryner
Magnus Ryner är professor i internationell politisk ekonomi vid King´s College London. Hans forskning berör bland annat teknologisk utveckling, geopolitik och välfärd. Magnus Ryner har tidigare arbetat på bland annat Brunel University, Birmingham University, Oxford Brookes University och varit research fellow vid University of Amsterdam.
#samhällsekonomisktråd

 

Kristian Skånberg
Kristian Skånberg är projektledare i Romklubben och rådgivare åt bland annat SEI, Stockholm Environment Institute, samt Byggnads. Han har tidigare varit hållbarhetsekonom på TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, och även arbetat på Naturvårdsverket, UD, Konjuntursinstitutet och för Miljöpartiet.
#klimatråd

 

Lena Smidfelt Rosqvist
Lena Smidfelt Rosqvist är forskningschef på Trivector Traffic AB. Tidigare har hon bland annat varit programchef för TransportMistra, ordförande för Nätverket för kvinnor i transportpolitiken samt varit med och startat K2:s Centrum för kunskap och kompetens för attraktiv kollektivtrafik.
#klimatråd

 

Bo Stenson
Bo Stenson är fristående konsult inom hälsobistånd. Han har tidigare arbetat som biträdande chef på vaccinalliansen GAVI och varit chef för sidas hälsobyrå. Stenson har en mastersexamen från School of Public Health vid Harvarduniversitetet.
#samhällsekonomisktråd

 

Mats Svegfors
Mats Svegfors är tidigare VD för Sveriges Radio. Han har varit chefredaktör för SvD och landshövding i Västmanlands län. Mats Svegfors har dessutom varit statssekreterare ordförande i den parlamentariska ansvarskommittén.
#samhällsekonomisktråd

 

Hans G Svensson
Hans G Svensson är senior rådgivare till Skandias VD och ledamot i Skandias stiftelse Idéer för livet. Han har tidigare varit kommunikationsdirektör samt ansvarig för Public Affairs på koncern- och Sverigenivå inom Skandia. Han har även varit statssekreterare på Socialdepartementet och VD för Försäkringskasseförbundet.
#klimatråd

 

Torbjörn Suneson
Torbjörn Suneson är landskapsarkitekt och senior rådgivare åt Trafikverkets generaldirektör. Han har tidigare varit professor och prefekt för Institutionen för landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och bland annat arbetat som strategidirektör på Trafikverket samt chefsarkitekt på Vägverket.
#klimatråd

 

Josefina Syssner
Josefina Syssner är föreståndare för CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, vid Linköpings universitet. Vid samma universitet har hon även varit lektor vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, samt forskare vid CKS och Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle.
#klimatråd

 

Jonas Tallberg
Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och leder ett forskningsprojekt om globala styrformer och transnationella aktörer. Han är också ordförande i SNS Demokratiråd. Jonas Tallberg har tidigare varit verksam vid Lunds universitet och Utrikespolitiska Institutet samt gästforskat vid Harvard University, McGill University och EU-kommissionen.
#samhällsekonomisktråd

 

Kristof Tamas
Kristof Tamas är kanslichef på Delmi, Delegationen för migrationsstudier och har tidigare varit senior rådgivare i sekretariatet för det svenska ordförandeskapet i det Globala Forumet för Migration och Utveckling. Han har tidigare varit senior konsult åt Institutet för Framtidsstudier och kansliråd på Justitiedepartementet och UD. Kristof Tamas har även varit nationell expert på EU-kommissionen.
#samhällsekonomisktråd

 

Carl Tham
Carl Tham är samhällsdebattör och politiker. Tidigare har Carl Tham varit partisekreterare i Folkpartiet och arbetat som energiminister samt utbildningsminister i en socialdemokratisk regering. Carl Tham har också varit generaldirektör för statens energiverk och Sida och har även arbetat som ambassadör i Berlin.
#samhällsekonomisktråd

 

Ylva Tivéus
Ylva Tivéus har arbetat med management och kommunikation för EU-kommissionen i Bryssel. Hon har även arbetat på Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn med de nordiska Europa- och Närområdesprogrammen samt uppbyggnaden av de nordiska informationskontoren i Tallinn, Riga och Vilnius.
#klimatråd

 

Catherine von Heidenstam
Catherine von Heidenstam är ledamot i Utrikespolitiska Samfundet och arbetar med Folke Bernadotteakademin samt Swenacc, Swedish North African Chamber of Commerce. Hon har tidigare arbetat för DN och UD. Catherine von Heidenstam har också varit ambassadör i Tunisien.
#samhällsekonomisktråd

 

Anne-Margrete Wachtmeister
Anne-Margrete Wachtmeister arbetar som konsult inom kommunikations- och EU-frågor. Hon har tidigare arbetat för Sveriges Radio, SVT och för Nordiska ministerrådet i Köpenhamn, samt FN i Östtimor. Anne-Margrete Wachtmeister har dessutom arbetat för EU-kommissionen och EU-parlamentets generaldirektorat för information.
#samhällsekonomisktråd

 

Eskil Wadensjö
Eskil Wadensjö är professor i arbetsmarknadspolitik vid Stockholms universitet. Hans forskning har behandlat arbetsinvandring, arbetsmarknads-och socialpolitik samt arbetsmarknadens funktionssätt.
#samhällsekonomisktråd

 

Eva Wallstam
Eva Wallstam är fristående konsult inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och hälsobistånd. Hon har tidigare varit avdelningschef på Världshälsoorganisationen (WHO), på avdelningen för gender, kvinnor och hälsa. Wallstam har dessutom varit chef för Sidas hälsoenhet.
#samhällsekonomisktråd

 

Monika Wendleby
Monika Wendleby har en bred yrkesbakgrund inom offentlig sektor. Hon har bland annat arbetat många år som domare på förvaltningsdomstolar och var under nio år chef för Migrationsverkets internationella arbete och satt då i verkets ledningsgrupp. Numera arbetar hon som konsult på Passacon AB med kvalitetsfrågor kopplade till  ledarskap och styrning av verksamheter. Hon har skrivit en bok om dataskyddsförordningen och arbetar aktivt som dataskyddsombud. Genom sina olika roller har hon djup kunskap om MR-frågor både teoretiskt och i praktiken.
#samhällsekonomisktråd

Lars Wennberg
Lars Wennberg är auktoriserad revisor och partner i PwC. Han har många års erfarenhet av revision och rådgivning till svenska stora företag, organisationer och den ideella sektorn.
#klimatråd

Anna Wetterbom
Anna Wetterbom är civilingenjör och disputerad inom life science. Hon har arbetat i gränslandet mellan forskning och samhälle i drygt tio år, bl.a. på Vetenskapsrådet och regeringskansliet. Sedan 2017 är Anna VD för stiftelsen Sveriges unga akademi. 

 

Anders Wijkman
Anders Wijkman är ordförande i Romklubben och före detta Europaparlamentariker. Han är dessutom ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, av Kungliga Vetenskapsakademien samt särskild rådgivare till Stockholm Environment Institute.
#klimatråd

 

Filip Wijkström
Filip Wijkström är verksam som docent vid Handelshögskolan i Stockholm, samt som dess director of research. I sin forskning och undervisning fokuserar han på civilsamhällets organisationer samt deras roll och betydelse i samhället.
#samhällsekonomisktråd

 

Rutger Öijerholm
Rutger Öijerholm är före detta chefsjurist vid Länsstyrelsen Stockholm.
#klimatråd