Meny

GU-rapport 2015:4 – Framtidens hållbara konsumtion

Vilken roll bör politiken och näringslivet spela?
GU-rapport 2015:4 – Framtidens hållbara konsumtion

Rapportens syfte är att handelns företag och organisationer ska lära sig mer om hållbar konsumtion som ämnesområde. Den baserar sig på rundabordssamtal som handlat om hållbar konsumtion och en hållbar samhällsomställning, cirkulär ekonomi, ekosystemtjänster och hållbarhetsredovisning samt framtida konsumtionstrender. Framtagen av Global Utmaning i samarbete med Svensk Handel.

Författare: Kristian Skånberg
Utgiven: Oktober 2015

ladda ner rapporten