Meny

GU-rapport 2009:1 – Fröet till vår räddning

Minskad klimatpåverkan genom jord- och skogsbruk
GU-rapport 2009:1 – Fröet till vår räddning

Den här skriften vill fästa vår uppmärksamhet på betydelsen av jord- och skogsbruk och på nödvändigheten att de areella näringarna ges en central position i sökandet efter effektiva medel för att minska den pågående klimatförändringen.

Författare: Annika Åhnberg

Utgiven: 2009

ladda ner rapporten