Meny

GU-rapport 2013:7 – Nordic Energy Ways in Europe

- Clean, Competitive and Connected
GU-rapport 2013:7 – Nordic Energy Ways in Europe

Genom samarbete kan de nordiska länderna etablera en europeisk och global modell för gränsöverskridande samarbete kring effektiva energisystem med mycket låga växthusgasutsläpp. Regionen har en unik potential att kunna vara ledande i världen inom ren och konkurrenskraftig energi.

Utgiven: November 2013

ladda ner rapporten