Meny

GU-rapport 2017:7 – #UrbanGirlsMovement

- Från lokala goda exempel till globala lärdomar
GU-rapport 2017:7 – #UrbanGirlsMovement

För att möta de globala målen i Agenda 2030 behöver världens städer blir jämställda. Det finns ett ökat intresse för feministisk stadsplanering men det saknas fortfarande kunskap på området. Inom #UrbanGirlsMovement vill tankesmedjan kartlägga, öka kunskapen, inspirera samt utgöra ett stöd för hur feministisk stadsplanering och stadsutveckling kan tillämpas i praktiken.

Rapporten bygger på en studie där vi djupintervjuat organisationer vars projekt fokuserar på kvinnor och barn, resurssvaga områden och stadsplanering.

Författare: Emelie Anneroth, Elin Andersdotter Fabre, Alice Nilsson,
Rosanna Färnman

Utgiven: December 2017

ladda ner rapporten