Meny

Samtalsserie på Kulturhuset Stadsteatern

BirgittaVilka frågor präglar samtiden? Hur påverkar det framtiden? Under ledning av Birgitta Englin, senior rådgivare på tankesmedjan, och med hjälp av en rad framstående experter, undersöker vi lösningar på globala och komplexa samhällsfrågor.

Vid varje tillfälle bjuder vi in ledande forskare, politiker, akademiker och opinionsbildare för att ge oss den större bilden av ett samhällsfenomen eller utveckling och se lösningsorienterat på olika ämnen. Samtalsserien inleddes med Forum Debatt på Kulturhuset 2015.

Fri entré och öppet för alla!

Varmt välkommen! 

Kontakt: Mia Laurén, kommunikationschef Global Utmaning
[email protected]
+46765279460

 

GU_LOGO_RGB 2

sthlm_logo_rod_RGB

 

 

 


Tidigare evenemang:

Foto: Emelie Anneroth
Foto: Emelie Anneroth

 

459 dagar kvar till valet – vilken framtid väljer en ung generation?

Allan Larsson, senior rådgivare vid Global Utmaning, menar i rapporten How can we understand the times we are living through? att samhällsutvecklingen går i långa vågor och det vi nu ser är slutet på en av dessa långa vågor. De bärande teorierna imploderade efter finanskrisen 2007-2008. Då nya teorier som ger riktning och mål för politik och samhällsutveckling saknas, skapas ett tomrum. Tomrummet fylls nu med nynationalism, protektionism och främlingsfientlighet.

Hur ska vi förstå den tid vi lever i? Vilken värld lever vi i? Vilka perspektiv saknar vi och vilka förtränger vi? Ett samtal om framtid, ansvar, hopp och vägval.

Medverkande:
Allan Larsson, särskild rådgivare till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker samt senior rådgivare, Global Utmaning
Bi Puranen, generalsekreterare för World Value Survey och samhällsforskare vid Institutet för Framtidsstudier
John Hassler, professor i Nationalekonomi, IIES, Stockholms universitet
Lin Lerpold, tillförordnad professor på Handelshögskolan i Stockholm och chef för Mistra Center for Sustainable Markets, MISUM
Sona Rashid, styrelseledamot Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU
Alexander Crawford, processledare tankesmedjan Global Utmaning
Anton Alsander, projektmedarbetare civilsamhälle för tillit och demokrati på Forum
Se samtalet i efterhand 

 


Foto: Emelie Anneroth

19 april 2017

Vad händer i världen när Trump twittrar? Det globala maktskiftet

I skuggan av Trumps twitterutspel och Europasamarbetets kris talar statsvetare och experter om ett pågående globalt maktskifte. Vilka globala partnerskap kommer att krävas för en fredlig och hållbar utveckling och vad innebär en ny, multipolär världsordning? Hur kan och vill Sverige påverka i denna tid genom FN:s säkerhetsråd?

Medverkande:
Annika Söder, kabinettsekreterare Utrikesdepartementet
Börje Ljunggren, ambassadör, författare och Asienkännare
Rosaline Marbinah, vice ordförande Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU
Rouzbeh Parsi, lektor i Mänskliga Rättigheter vid Lunds Universitet och direktör i för European Iran Research Group
Malin Oud, chef Stockholmskontoret, Raoul Wallenberg Institutet

Lyssna på samtalet i efterhand 

 


Foto: Emelie Anneroth

 

22 februari 2017

Hälsa och välfärd – de växande globala klyftorna

Hälsa är en nyckel till att förstå samhällens utveckling även inom andra dimensioner. Men i takt med att fattigdom minskar och den globala hälsan förbättras, ökar de sociala och ekonomiska klyftorna, och hälsa blir en fråga om resurser och tillgångar. Vad krävs för att klyftorna ska minska?

Medverkande:
Helena Nordenstedt
föreläsare, Gapminder Foundation och forskarassistent i global hälsa, Karolinska Institutet
Olle Lundberg
professor CHESS, Stockholms universitet och ordförande, Kommissionen för Jämlik Hälsa
Amina Manzoor 
medicinreporter på DN och Årets folkbildare
Therese Nilsson
docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Johan Bergendorff
global hälsokorrespondent, Sveriges Radio
Kristina Ljungros
förbundsordförande, RFSU
Moderator: Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmaning

Lyssna på samtalet i efterhand

 


kulturhuset23nov

23 november 2016

Vägen från finansiella krascher och ojämlikhet till hållbar tillväxt

Samtidigt som världen lever kvar i sviterna från den finansiella kraschen 2008 pekar mycket på att vi återigen är på väg mot en ny finanskrasch. Samtidigt behöver det finansiella systemet förändras om vi ska kunna rädda klimatet och lyfta människor ur utanförskap. Hur tar vi oss från finansiella kraschar, ojämlikhet och klimatförändringar till en hållbar, inkluderande och smart tillväxt?

Medverkande:

Karolina Ekholm, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Joris Luyendijk, journalist och författare
Jesper Roine, associate professor SITE, Handelshögskolan
Ulf Dahlsten, visiting professor London School of Economics och senior rådgivare, Global Utmaning
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
Martin Ådahl, chefsekonom Centerpartiet
Sophie Nachemson Ekwall, forskare Center for Management and Organization, Handelshögskolan och senior rådgivare, Global Utmaning
Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO Sverige
Eva Alfredsson, doktor KTH och analytiker Tillväxtanalys

Moderator: Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmaning

Lyssna på samtalet i efterhand

 


thibaut_elin_webb

28 september 2016

Urbaniseringen: Är feministisk stadsutveckling den globala lösningen?

Mer än hälften av världens befolkning lever i städer och det är i städerna som ojämlikheten ökar snabbast. Urbaniseringen sker rekordartat vilket utsätter sociala system för ökade påfrestningar. De kommande 30 åren kommer det byggas lika mycket stad som i hela mänsklighetens historia. I den snabba urbaniseringen är unga tjejer särskilt utsatta. Investeringar i deras tillgång till anständigt arbete, fysiska och finansiella tillgångar, rörlighet, trygghet och personlig säkerhet och representation i formella strukturer är avgörande för en hållbar utveckling. Kan en stadsplanering med fokus på unga tjejers behov vara framtidens globala lösning?

Tankesmedjan arrangerade samtalet i samarbete med FN:s Habitat-III sekretariats ”Urban Talks”, inför Urbaniseringskonferensen Habitat III i Quito, Ecuador 17-20 oktober 2016.

Medverkande:

Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister
Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen
Thibaut Nguyen, Habitat III-sekretariatet
Banar Sabet, konsult och styrelseledamot i Streetgäris
Thomas Melin, Sida
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Södertälje
Anna Heide, integrationsexpert SABO
Maj Pettersson, MPower Fryshuset
Emilia Hallin, arkitekt, SWECO

Moderator: Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmanin

Se samtalet i efterhand

 


annlinde

Hur ska Europa ta sig ur krisen? Brexit, samarbete och migration

16 juni 2016

2008 gick Europa in i en ekonomisk kris. Ökade klyftor, polarisering och bristen på samarbete har dessutom gjort att hela europasamarbetet står på spel. I juni folkomröstade Storbritannien om ett utträde ur EU- ”Brexit”.

Tankesmedjan lanserade antologin Tio policyförslag som tar Europa ur krisenDen handlar om hur Europa långsiktigt kan skapa en hållbar europeisk union och ser med framtidsperspektiv på frågan om vilket Europa vi faktiskt vill ha. Vad betyder Europas ekonomiska utveckling för Sverige och hur bör Sverige försöka påverka EU?

Medverkande:

Ann Linde, EU- och handelsminister
Ulf Dahlsten, gästprofessor London School of Economics och senior rådgivare Global Utmaning
Behrang Miri, samhällsdebattör
Mats Karlsson, direktör Utrikespolitiska Institutet
Bengt Westerberg, tidigare statsråd och partiledare
Anna Wetter, juridikforskare, Sieps
Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen och senior rådgivare Global Utmaning
Håkan Jonsson, partner hos Hallvarsson och Halvarsson och senior rådgivare Global Utmaning
Ann-Kristin Jonasson, universitetslektor i statsvetenskap och forskare, Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet
Anna Hakami, projektkoordinator Global Utmaning
Moderator: Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmaning

Lyssna på samtalet i efterhand 

 


panel_16mars1200

Migrationen, framtiden och välfärden

16 mars 2016

Den situation som Europa och Sverige befinner sig i kräver politisk handling för att de möjligheter som migrationen innebär på lång sikt ska kunna tas tillvara. Hur kan politiken bli mer långsiktig? Hur skapas förutsättningar för en lyckad integrationsprocess? Hur kan en fungerande gemensam europeisk migrationspolicy se ut?

Medverkande:
Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Andrea Spehar, Universitetslektor i statsvetenskap och forskare vid Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet
Dona Hariri, föreläsare, programledare och grundare Jurister på Stockholms central
Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé
Eva Sjögren, direktör Sieps
Gun-Britt Andersson, senior rådgivare Global Utmaning och vice ordförande Expertgruppen för Biståndsanalys
Shrikant Ward, sakkunnig Södertälje kommun
Bernd Parusel, expert på omvärldsenheten, Migrationsverket
Mikolaj Norek, entreprenör
Eihab Abdrabou, jurist och författare

Moderator: Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmaning

Se samtalet i efterhand

 


khuset28jan1

Klimatavtal och nya globala mål – vägar framåt

28 januari 2016

Hur kan livet se ut i ett postfossilt samhälle? När globala avtal ska omvandlas till handling – hur ska det gå till? Hur kombinerar vi en grön omställning med social hållbarhet? Ett samtal om globala och lokala utmaningar och möjligheter efter COP21.

Medverkande:
Ulrika Modéer, statssekreterare hos biståndsminister Isabella Lövin
Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen och senior rådgivare Global Utmaning
Staffan Laestadius, professor KTH och ordförande i Global Utmanings klimatråd
Eva Blixt, forskningschef Jernkontoret
Per Lyrvall, Sverigechef och chefsjurist Stora Enso
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun
Nina Weitz, forskare Stockholm Environment Institute
Moderator: Birgitta Englin, senior rådgivare Global Utmaning

Se samtalet i efterhand

 


kulturhuset

Social tillit och välfärd i framtiden – vilka vägval står vi inför?

1 december 2015

Tolv experter samlades för att diskutera välfärdssamhället, social tillit och den nordiska modellen. Vilka vägval ska Sverige ta för att stärka tilliten och välfärden i framtiden? Integration, fungerande institutioner och ett starkt civilsamhälle var några av nyckelfrågorna som identifierades under det första samtalet i serien.

Medverkande:

Mats Svegfors, publicist och senior rådgivare Global Utmaning
Kristina Persson, Minister för nordiskt samarbete
Lars Trägårdh, professor och historiker
Johan Hassel, VD Global Utmaning
Bettina Kashefi, chefsekonom SKL
Sverker Sörlin, professor KTH
Ewa Ställdahl, generaldirektör Forte
Pernilla Bonde, vd HSB och styrelseledamot i Global Utmaning

Lyssna på samtalet i efterhand