Meny

”Se de transnationella banden som en resurs” – Slutseminarium i projektet Transnationella band på FuturePerfect 2013

4 år sedan

”Se de transnationella banden som en resurs” – Slutseminarium i projektet Transnationella band på FuturePerfect 2013

”Jag har ett brittiskt pass, jag har bott i Genève och Nepal och min pappa är från Iran”. Att människor håller kontakten när de flyttar till ett annat land är ingen överraskning, men för många av oss är styrkan i migranters transnationella band något nytt. Global Utmaning höll sitt slutseminarium i projektet Transnationella band och asylsökandes första tid i Sverige på Futureperfect 2013 på Grinda i Stockholms skärgård den 17 augusti. Med stöd från Europeiska flyktingfonden har projektet undersökt hur transnationella band påverkar asylsökandes livsvillkor i Sverige.

– Det var väldigt passande att vi höll slutseminariet på en plats med en så internationell publik, sa Lisa Pelling, som lett projektet Transnationella band och asylsökandes första tid i Sverige.

Under en presentationsrunda delade deltagarna med sig av sina egna migrationshistorier och band till andra länder. Det visade sig att en majoritet av deltagarna hade någon form av koppling till ett annat land. ”Ni har lyckats tala om något som berör många människor här”, sa Gabriella Silfwerbrand, en av Futureperfects organisatörer.

”Familjen och lokala samhörigheter har stor betydelse för att träffa människor och skapa trygghet” sa en av seminariets deltagare som varit asylsökande i USA. Hon menade att det tar tid att skapa sig ett hem och bygga sociala nätverk och då spelar den transnationella gemenskapen en stor roll. ”Om migranter befinner sig i transnationella kluster kommer de transnationella nätverken vara tillgängliga för dem” framhöll en annan deltagare. I Global Utmanings rapport Transnationella band: perspektiv på den första tiden i Sverige, visades just detta: att migranters sociala nätverk ofta är avgörande för att få vardagen att gå ihop under den första tiden i Sverige.

”Låt systemen utvecklas på det sättet migranterna vill, som de är vana vid. Ge dem plats” sa en deltagare som menade att integrationsåtgärder ofta kan vara kontraproduktiva. Vikten av att hålla dörren öppen för nyanlända att själva bestämma var de ska bo underströks även i Global Utmanings debattartikel i Göteborgsposten i juni i år.

Transnationella band kan dock även betyda förpliktelser. Många asylsökande har ett ansvar för att bidra till försörjningen av familj och släkt i ursprungslandet. Intresset för remitteringar – de pengar som migranter skickar till släkt och vänner i sitt ursprungsland – var stort och många av deltagarna blev förvånade över Sveriges bristfälliga statistik på remitteringar trots att summan av dessa är flera gånger större än världens samlade bistånd. ”Vad är problemet med remitteringar? Vad vill ni att regeringen ska göra?” undrade en av deltagarna.

– Vi vill problematisera remitteringar. Statistiken på remitteringar från Sverige är mycket bristfällig och behöver förbättras. Remitteringar är ett viktigt utvecklingsbidrag och dess kraft behöver synliggöras. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att pressen att remittera för många har långtgående konsekvenser för vardagen i Sverige, sa Veronica Nordlund, Global Utmanings nya programansvarige för migration och integration.

Se bilder från seminariet här.

Hela Futurperfects program går att finna här.

____________________

Projektet ”Transnationella band och nyanländas första tid i Sverige” drivs av Global Utmaning med medfinansiering från Europeiska flyktingfonden. Projektets mål är att presentera ny kunskap om hur transnationella band påverkar nyanländas levnadsstandard, val av bosättningsort samt relation till arbetsmarknaden under den första tiden i Sverige.


Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *