Meny

Supervalåret 2014 – Global Utmanings partiutfrågning

4 år sedan

Supervalåret 2014 – Global Utmanings partiutfrågning

I slutet på förra året tog vi på Global Utmaning initiativ till en uppmaning till samtliga riksdagspartier att engagera sig mer i de stora och komplexa frågorna om hur vi ska tackla klimatförändringarna, orättvisorna, arbetslösheten, det instabila globala finansiella systemet med mera. Stora frågor som alla hänger ihop och som trots sin tyngd är förvånansvärt frånvarande i den svenska debatten.

Vi formulerade åtta frågor som alla handlar om vad partierna konkret vill göra för att bidra till att de globala utmaningarna i tid kan hanteras. Vi ställde även frågor hur Europa skulle kunna bli mer dynamiskt och det globala samarbetet stärkas.

Frågorna publicerades den 28 december 2013 som en debattartikel i Dagens Industri,  underskriven av sju debattörer från olika delar av samhället: En storföretagsledare, en professor, TCO-ordföranden, ärkebiskopen, två erfarna och flitiga debattörer och mig själv. Frågorna sändes också in till partikanslierna och vi har nu fått svar från alla partier utom ett (sd).
Vi tackar för svaren och publicerar dem idag här på vår hemsida (se svaren nedan).

Svaren är både intressanta och oroande. Det gläder oss att de i många fall är utförliga och genomarbetade. Men de väcker också en rad frågor: Greppar partierna de underliggande problemen (hållbarhetsproblematiken, behoven av omställningen i samhälle och ekonomi, förändringarna på arbetsmarknaden, utmaningarna för demokratin etc.)? Är svaren tillräckligt visionära och övertygande för att engagera väljarna? Ger partierna trovärdiga svar på de globala utmaningarna? Och går skiljelinjerna verkligen mellan de två stora blocken?

Under kommande veckor kommer vi på olika sätt att utvärdera och diskutera svaren, och ge våra bidrag till debatten under detta Supervalår. Läs och delta i debatten!

Kristina Persson,

Ordförande för Global Utmaning

Sammanfattande översikt partiernas svar

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Nya Moderaterna

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *