Meny

Tag: #Agenda 2030


Global Utmaning

4 veckor sedan

Mot en hållbar framtid – lansering av ny antologi

Hur ska vi nå hållbar utveckling och hur kan vi som samhällsmedborgare engagera oss? Det kretsade samtalet kring när den nya antologin Mot en hållbar framtid, framtagen av Global Utmaning och Studiefrämjandet, lanserades på Kulturhuset Stadsteatern den 7 november. Inför en fullsatt sal och med flera hundra tittare via livestream, lanserades antologin som sprider kunskap…

Global Utmaning

5 månader sedan

Tack till alla som följde oss under Almedalsveckan!

Tack till alla som deltog och uppmärksammade tankesmedjan Global Utmanings olika programpunkter under Almedalsveckan 2018. Våra seminarier och rundabordssamtal belyste klimatfrågan, reformarbetet i Frankrike, ungas inkludering, samhällssäkerhet i Norden och hållbarhet i Östersjöregionen. Tankesmedjans seniora rådgivare deltog även i dussintals andra panelsamtal och programpunkter. I en av Visbys vackraste trädgårdar, omringade av rosor, arrangerade Global…

Global Utmaning

5 månader sedan

En svensk School of Governance med internationell lyskraft

Global Utmaning har beviljats medel för en förstudie med målet att undersöka förutsättningarna för en svensk School of Governance som utvecklar samverkansmodeller och styrformer för att samordna, styra och koordinera olika aktörers handlande och institutioners beslutsfattande.   Vinnova har beviljat Global Utmaning ekonomiskt stöd för en förstudie med målet att undersöka förutsättningarna för en svensk School of Governance. Förstudiearbetet kommer att…

Global Utmaning

7 månader sedan

Jeffrey Sachs om Agenda 2030-genomförandet

Nu har två år gått sedan FN:s Agenda 2030 undertecknades. För att målen ska bli verklighet behöver det globala samfundet arbetar för att genomföra målen.  Den 15 maj bjuder SDSN i samarbete med Global Utmaning, Sida och Handelshögskolan in till ett publikt seminarium med Jeffrey Sachs, professor och chef för Centrum för hållbar utveckling, Columbia…

Global Utmaning

9 månader sedan

Agenda 2030 the Nordic Way – Time to empower the next generation!

Meet the next generation – youth involvement key to reinforce global commitment to the Agenda 2030 in the Nordics.   Friday March 9 14.30–16.00 Sibeliussalen Finlandsinstitutet, Snickarbacken 3 Follow Livestream    The Nordic countries place special emphasis on the common challenges they face with regard to achieving the 17 Sustainable Development Goals, SDGs. Will the young…

Global Utmaning

10 månader sedan

Kulturhuset: Agenda 2030 – kommer ungas framtid att bli en valfråga?

Unga mellan 16-25 år tycker att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag, enligt en undersökning från WWF/Sifo. Sverige har tagit på sig en ledarroll i arbetet med hållbar utveckling och för att uppnå de 17 Globala målen, nationellt och globalt. Men vad vill politikerna egentligen göra för en hållbar utveckling, och hur uppfattar unga väljare…

Global Utmaning

1 år sedan

#Metoo blir #wedo genom feministisk stadsutveckling  

Pressmeddelande 2017.11.23.  I New Delhi hjälper #pinthecreep kvinnor att hålla koll på osäkra platser där andra blivit sexuellt ofredade. I Stockholm får unga tjejer vara med och skapa offentliga Flickrum för att visa att det publika inte är jämställt. En stad som planeras för tjejer är en stad som fungerar för alla, det slår tankesmedjan…

Global Utmaning

1 år sedan

Ny rapport: Det lokala genomförandet av de globala agendorna

Idag på FN:s World Cities Day, presenterar tankesmedjan Global Utmaning en rapport med fokus på det lokala genomförandet av Agenda 2030, mål 11 om hållbara städer och den Nya urbana agendan. Rapporten synliggör konkreta förslag från organisationer, företag och kommuner som tankesmedjan samlat för dialoger under de senaste åren.  – De globala hållbarhetsmålen måste genomföras på lokal…

Global Utmaning

1 år sedan

Ny rapport: Agenda 2030 – hur uppnår vi målen?

Alla världens länder har skrivit under FN:s Agenda 2030. Men förutsättningarna att uppnå målen ser olika ut i olika länder, och hur de styrs har avgörande betydelse. Mats Ringborg, ambassadör och senior rådgivare till tankesmedjan har tagit fram en rapport som belyser agendan utifrån ett governance-perspektiv som tar upp aspekter som rör både ekonomi och demokrati.  Agenda…