Meny

Tag: #bioekonomi


Global Utmaning

3 år sedan

EUBCE 2017 – Bioekonomins roll för hållbar omställning

Sverige står i år värd för den 25:e upplagan av EUBCE – European Biomass Conference & Exhibition – Europas ledande konferens om biomassa som samlar forskning och industri. Tankesmedjan Global Utmaning står för programpunkter under invigningen av konferensen den 12 juni och kommer visa på hur svenskt skogsbruk kan bidra till att göra Europa fossilfritt.    European…

Global Utmaning

3 år sedan

Bioekonomi – maximerad eller missad exportpotential?

Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett tredje seminarium i en serie på temat bioekonomi. Medverkar gör bland andra Finlands näringsminister, Mika Lintilä och Sveriges EU-minister Ann Linde. En biobaserad ekonomi erbjuder inte bara stora möjligheter att minska beroendet av fossila bränslen. Det ger även möjligheter att öka andelen förnyelsebar energi, skapa gröna jobb…

Global Utmaning

4 år sedan

Debatt: Klimatvänliga bränslen finns – vad väntar vi på?

Debattartikel i Dagens Samhälle 8 november: Klimatmötet COP22 pågår just nu i Marocko. Näringslivet och forskning har visat att det redan finns fossilfria bränslealternativ. Trots det hör Sverige till de länder som kommer att ha svårt att klara klimatmålen till 2030. Det som behövs nu är kraftfulla politiska beslut, skriver Staffan Laestadius och Catharina Nystedt Ringborg…

Global Utmaning

4 år sedan

“Bioekonomi är nästa ekonomiska våg”

Omställningen till en bio-baserad ekonomi erbjuder stora möjligheter i att minska beroendet av fossila bränslen, öka andelen förnyelsebar energi och samtidigt skapa gröna jobb och stärka Nordens konkurrenskraft. Norden har vad som krävs för att leda omställningen i EU. Det var några av slutsatserna på ett seminarium som Global Utmanings arrangerade i Helsingfors där Finlands…

Global Utmaning

4 år sedan

Livestream: seminarium om bioekonomi

https://www.youtube.com/watch?v=9vlUSmyNo2E Den finska regeringen har erkänt bioekonomi och clean technologies som en av spjutspetsarna i sitt regeringsprogram. Ett nordiskt samarbete skulle gynna åtgärder och aktiviteter på de globala exportmarknader där konkurrensen är hård. Global Utmaning och Pohjola-Norden anordnar ett seminarium 14 september kl 08.00 om nordiska perspektiv på hur man ska genomföra övergången till bioekonomi. Finlands…

Global Utmaning

4 år sedan

Övergången till bioekonomi – seminarium i Helsingfors

Hur kan det nordiska samarbetet fortsätta att bidra till branschansträngningarna för att klara två-graders målet? Hur kan vi påskynda innovation för utveckling av nya biobaserade produkter? Pohjola-Norden och Global Utmaning ordnar seminarium i Helsingfors 14 september om bioekonomi. Finlands näringsminister Olli Rehn är huvudtalare. För två år sedan lanserade Finland ett ambitiöst program för bioekonomi, med syfte att skapa…