Meny

Tag: #Finlandsinstitutet


Global Utmaning

11 månader sedan

Plats för plast i en hållbar framtid? Högnivåpanel på Finlandsinstitutet

Den 2 december anordnade Tankesmedjan Global Utmaning i samarbete med Finlandsinstitutet ett högnivåseminarium om plastens plats i en hållbar framtid. H.K.H. Kronprinsessan Victoria inledde samtalet där Finlands och Sveriges miljö- och klimatministrar, tillsammans med en rad framstående forskare och experter, diskuterade plastens vara eller icke vara i en hållbar framtid.    “Det skulle vara väldigt bekvämt…

Global Utmaning

2 år sedan

Hållbar stadsutveckling – från politik till praktik med Lahtis som exempel

Vad ligger bakom ett framgångsrikt kommunalt arbete för hållbar stadsutveckling? Välkommen till ett seminarium där representanter från Lahtis medverkar tillsammans med experter och forskare från Sverige och Finland. Måndag 7 maj 13.30–16.30 Sibeliussalen Finlandsinstitutet, Snickarbacken 3 Anmälan Följ seminariet live   Världens städer står inför en stor utmaning när de ska ställa om i en…

Global Utmaning

2 år sedan

Agenda 2030 the Nordic Way – Time to empower the next generation!

Meet the next generation – youth involvement key to reinforce global commitment to the Agenda 2030 in the Nordics.   Friday March 9 14.30–16.00 Sibeliussalen Finlandsinstitutet, Snickarbacken 3 Follow Livestream    The Nordic countries place special emphasis on the common challenges they face with regard to achieving the 17 Sustainable Development Goals, SDGs. Will the young…

Global Utmaning

3 år sedan

Cirkulär ekonomi – så kan omställningen gå till

En övergång till cirkulär ekonomi kan erbjuda ekonomiska fördelar som ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan och ökad sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft. Under tankesmedjans seminarium på Finlandsinstitutet den 22 maj diskuterades möjligheter och hinder som Sverige och Finland står inför vid en omställning till cirkulär ekonomi. Linjär ekonomi med stark ekonomisk tillväxt har präglat världen under många…

Global Utmaning

3 år sedan

Cirkulär ekonomi – Finland och Sverige i täten?

Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett seminarium om omställningen till cirkulär ekonomi. Medverkar gör bland andra Mari Pantsar, direkör Sitra, Anders Wijkman, ordförande Climate-KIC och regeringens utredare Ola Alterå.  22 maj 2017 kl.14.00-16.00 Sibeliussalen, Finlandsinstitutet Snickarbacken 4, Stockholm Seminariet är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan. Anmäl dig här senast 18 maj Flera studier indikerar…

Global Utmaning

3 år sedan

Bioekonomi – maximerad eller missad exportpotential?

Tankesmedjan Global Utmaning och Finlandsinstitutet bjuder in till ett tredje seminarium i en serie på temat bioekonomi. Medverkar gör bland andra Finlands näringsminister, Mika Lintilä och Sveriges EU-minister Ann Linde. En biobaserad ekonomi erbjuder inte bara stora möjligheter att minska beroendet av fossila bränslen. Det ger även möjligheter att öka andelen förnyelsebar energi, skapa gröna jobb…