Meny

Tag: #Ingmar Rentzhog


Global Utmaning

8 månader sedan

Konsert och pop-up-lunch för klimatet!

Självklart är det vi vuxna som ska se till att lösa klimatkrisen, inte barnen. Vi kan inte längre se på när alldeles för lite görs. Därför bjuder vi in till klimatkonsert och pop-up-lunch för att vända vår frustration till handling och engagemang. Tillsammans är vi starka! Fredagen 7 september  11.30–14.30 Urban Deli Nytorget 4, Södermalm, Stockholm…

Global Utmaning

9 månader sedan

Global Utmaning får FN-status

Tankesmedjan Global Utmaning har beviljats speciell konsultativ status i FN. Det innebär att tankesmedjan på ett mer kontinuerligt sätt aktivt kommer kunna delta i det arbete som bedrivs inom FN-sekretariatet och FN:s organ, program, organisationer och fonder. Global Utmaning kommer kunna bidra med sin expertkunskap men även vara med och påverka agendan i FN:s ekonomiska…

Global Utmaning

10 månader sedan

En svensk School of Governance med internationell lyskraft

Global Utmaning har beviljats medel för en förstudie med målet att undersöka förutsättningarna för en svensk School of Governance som utvecklar samverkansmodeller och styrformer för att samordna, styra och koordinera olika aktörers handlande och institutioners beslutsfattande.   Vinnova har beviljat Global Utmaning ekonomiskt stöd för en förstudie med målet att undersöka förutsättningarna för en svensk School of Governance. Förstudiearbetet kommer att…

Global Utmaning

11 månader sedan

Ingmar Rentzhog ny ordförande för Global Utmaning

På tankesmedjans årsmöte torsdagen 24 maj valdes Ingmar Rentzhog till ny ordförande för Global Utmaning. Han har en bakgrund inom finansiell kommunikation och har vigt sin tid åt att bekämpa klimatförändringarna, genom initiativet We Don’t Have Time.   Under årsmötet välkomnades även tre nya styrelseledamöter; Kristina Persson, grundare av Global Utmaning, Johan Lindholm, förbundsordförande för…