Meny

Tag: #Localizing Global Agendas


Global Utmaning

2 år sedan

Ny rapport: Det lokala genomförandet av de globala agendorna

Idag på FN:s World Cities Day, presenterar tankesmedjan Global Utmaning en rapport med fokus på det lokala genomförandet av Agenda 2030, mål 11 om hållbara städer och den Nya urbana agendan. Rapporten synliggör konkreta förslag från organisationer, företag och kommuner som tankesmedjan samlat för dialoger under de senaste åren.  – De globala hållbarhetsmålen måste genomföras på lokal…

Global Utmaning

2 år sedan

Agenda 2030 och det lokala genomförandet

Samarbete mellan nationer, över gränser och mellan lokala aktörer är en nyckel för att Agenda 2030 ska uppnås. Lokalt genomförande och starkt politiskt ledarskap och sociala skyddsnät är också vitalt. För genomförande på lokal nivå kan nationella policies fungera som verktyg. Det var några av slutsatserna på den konferens om det lokala genomförandet av Agenda…