Meny

Tag: #NAG


Global Utmaning

3 år sedan

“Bioekonomi är nästa ekonomiska våg”

Omställningen till en bio-baserad ekonomi erbjuder stora möjligheter i att minska beroendet av fossila bränslen, öka andelen förnyelsebar energi och samtidigt skapa gröna jobb och stärka Nordens konkurrenskraft. Norden har vad som krävs för att leda omställningen i EU. Det var några av slutsatserna på ett seminarium som Global Utmanings arrangerade i Helsingfors där Finlands…

Global Utmaning

3 år sedan

Livestream: seminarium om bioekonomi

https://www.youtube.com/watch?v=9vlUSmyNo2E Den finska regeringen har erkänt bioekonomi och clean technologies som en av spjutspetsarna i sitt regeringsprogram. Ett nordiskt samarbete skulle gynna åtgärder och aktiviteter på de globala exportmarknader där konkurrensen är hård. Global Utmaning och Pohjola-Norden anordnar ett seminarium 14 september kl 08.00 om nordiska perspektiv på hur man ska genomföra övergången till bioekonomi. Finlands…

Global Utmaning

4 år sedan

Nya vAi??gar fAi??r minskade utslAi??pp – tre frA?gor till Staffan Laestadius

KlimatfAi??rAi??ndringarna stAi??ller krav pA? att transportsektorn, en av de sektorer som stA?r fAi??r stAi??rst andel koldioxidutslAi??pp i Sverige, minskar sina utslAi??pp. Global Utmanings rapport Rapaflo vs flomax cost Nordic Transport Ways ger fAi??rslag pA? hur det ska gA? till.Ai??Den 11 februari lanseras rapportenAi??som tagits fram av plattformen NAG transport, dAi??r representanter frA?n olika delar av…