Meny

Tag: #social hållbarhet


Global Utmaning

5 månader sedan

Basinkomst kan minska ohållbar produktion och konsumtion

Frågan om basinkomst, eller medborgarlön, har aktualiserats av den rådande coronakrisen där många människors försörjning är hotad. Nyligen publicerade en grupp svenska forskare, däribland tankesmedjans seniora rådgivare Eva Alfredsson, en vetenskaplig artikel där de undersöker hur basinkomst skulle fungera i två framtidsscenarier som tagits fram inom forskningsprogrammet ”Bortom BNP-tillväxt”. Tidningen Aktuell Hållbarhet har intervjuat en…