Meny

Tag: #Styrelse


Global Utmaning

2 år sedan

Ingmar Rentzhog ny ordförande för Global Utmaning

På tankesmedjans årsmöte torsdagen 24 maj valdes Ingmar Rentzhog till ny ordförande för Global Utmaning. Han har en bakgrund inom finansiell kommunikation och har vigt sin tid åt att bekämpa klimatförändringarna, genom initiativet We Don’t Have Time.   Under årsmötet välkomnades även tre nya styrelseledamöter; Kristina Persson, grundare av Global Utmaning, Johan Lindholm, förbundsordförande för…