Meny

Global Utmaning representerad i WGH Sweden

Global Utmaning representerad i WGH Sweden
Global Utmaning

2 månader sedan

Women in Global Health (WGH) är en organisation som bygger på en global rörelse som sammanför alla kön och bakgrunder för att uppnå jämställdhet i det globala hälsoledarskapet. WGH menar att alla har rätt till lika stort deltagande i ledarskap och beslutsfattande, oavsett kön. WGH skapar plattformar för diskussioner och samverkansutrymme för ledarskap, utvecklar och leder utbildningar, samt kraftsamlar stöd och engagemang från det globala samhället för att utkräva en förändring för genusformationsledande ledarskap.

Kvinnor utgör 75 procent av vårdpersonalen i världen och spelar således en avgörande roll för utvecklingen av de globala hälsofrågorna. Trots det upptar män mer än 75 procent av ledarpositionerna inom vården. Dessutom är den globala majoriteten av kvinnornas arbete inom hälso- och sjukvårdssystemen antingen underbetalt eller obetalt, vilket i sin tur leder till sämre möjligheter för personlig tillväxt och att ta hand om sin egen hälsa. Ur ett globalt perspektiv skapar detta en bred ojämlikhet på arbetsmarknaden och ett ojämnt hälsosystem som påverkar kvinnors hälsa negativt.

Global Utmaning har sedan 2015 lett programmet Hälsa och Välfärd för att uppmärksamma, främja, och föra dialog om Sveriges biståndsprioriteringar för de globala hälsofrågorna. Rosanna Färnman har varit ansvarig för programmet sedan starten, och genom sammanföring av nyckelaktörer inom Sverige och globalt, bidragit till konkreta policyförslag på hur Sverige kan arbeta mer effektivt med global hälsa. Tove Ahlström som är vd för Global Utmaning sedan hösten 2018 har en lång erfarenhet av miljöns påverkan på människors hälsa, bland annat från sin tid som hållbarhetschef och i läkemedelsindustrin.

”Vi är mycket glada att ha blivit utvalda till Women in Global Health – the Swedish Chapter. Det har gett oss bekräftelse på att vi på Global Utmaning utför ett viktigt arbete och att vi måste fortsätta lyfta hälsofrågor och jämställdhetsfrågor – särskilt för unga tjejer som lever under svåra förhållanden, både i Sverige och globalt.”

Se listan över alla svenska kvinnor som ingår i nätverket #WGHSweden här.

Vi arbetar för närvarande med att ta fram en antologi om Kvinnligt entreprenörskap, social innovation och jämställdhet där 10 kvinnor bidrar och skriver om sina erfaranheter, utmaningar och möjligheter ur olika perspektiv. Antologin kommer att lanseras på The Stockholm Forum on Gender Equality i Tunisien i april, och svensk lansering under Järvaveckan.

Läs mer om tankesmedjans arbete med hälsa och välfärd här.

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *