Meny

Habitat III: ”Genuint inkluderande processer skapar bättre slutresultat”

Habitat III: ”Genuint inkluderande processer skapar bättre slutresultat”
Global Utmaning

4 år sedan

Igår den 20 oktober avslutades FN:s Habitat III-konferens, där ledare samlats tillsammans med ca 45 000 stadsplanerare och arkitekter från hela världen för att anta the New Urban Agenda – det dokument som ska sätta riktningen för stadsutvecklingen framöver globalt. Eftersom 70 procent av världens befolkning beräknas bo i städer kommande generation, är stadsutvecklingen en viktig hållbarhetsfråga. Vi ställde tre frågor till Elin Andersdotter Fabre, projektledare inom programmet Hållbara städer på Global Utmaning, som var på plats.

Vilka frågor har stått i fokus under konferensen och vad har varit den stora ”snackisen”?

Utöver The New Urban Agenda har det varit mycket fokus på data, och den uppsjö av initiativ som finns. De flesta fokuserar på ’grön data’, att mäta de sociala dimensionerna av hållbarhet är mer komplext, och därför mindre förekommande. För att inte behöva uppfinna hjulet på nytt, är den stora frågan hur man på bästa sätt kan koordinera mätning av den sociala dimensionen och dra nytta av redan befintliga system. Speciellt intressant utifrån detta perspektiv är det offentliga rummet, i dagsläget säger mätningar inget om kvaliteten. System som tar in korsreferenser behöver utvecklas.

Den andra stora snackisen är just det offentliga rummet som fått mycket utrymme jämfört med för två till tre år sedan inom UN-Habitat-kretsen. Fokus har legat på det offentliga rummet som stadens gemensamma utrymme och som grunden för demokrati med ett tydligt budskap – det som inte är privat i staden ska vara tillgängligt för medborgare. Denna ståndpunkt har en enorm bäring för genomförande av Agenda 2030 och globala målet nummer 11 om hållbar stadsutveckling.

Utöver detta har betydelsen av lokala ledare för en omställning i en hållbar riktning blivit allt mer uppmärksammat, och insikten att lokala ledare sitter på mycket kunskap och lösningar i hållbarhetsarbetet. På det området har Global Utmanings rapport Nordic Urban Ways, som lanserades under konferensen, fått stort genomslag.

Hur är reaktionerna på The New Urban agenda på plats?

Jag skulle vilja påstå att det finns två huvudsakliga reaktioner. Dels dem som är bekymrade och kritiserar agendan på grunderna att det bara är ’en deklaration’, vettig men tandlös, som inte kommer följas upp och därför är meningslös.

Sedan finns det dem som ser den nya urbana agendan som ett viktigt komplement till Agenda 2030 med utgångspunkt i mål 11. Den nya urbana agendan har från olika geografiska synvinklar starka formuleringar. Relevans för en nordisk kontext är starka progressiva formuleringar vad gäller täthet och funktionsblandning, strategiska frågor som idag inte existerar hos oss. För andra regioner, som Mellanöstern, innehåller agendan tydliga formuleringar gällande jämställdhet. Vidare menar dem som är positiva till den nya urbana agendan att den även behövs som ett komplement till Agenda 2030 med hänvisning till dess kvalitativa fokus. Nu är frågan därför hur mål 11 och dess kvantitativa fokus kan integreras med den nya urbana agendans kvalitativa fokus. Att bygga den goda staden är lika mycket en fråga om kvantitativa som kvalitativa mål.

Vad jag tycker har varit intressant är ett inspirerande tal som Shipra Narang Suri, Vice-President at General Assembly of Partners, Habitat III, höll i samband med konferensens öppnande, där hon beskrev hur inkluderande processen varit i samband med skapandet av den nya urbana agendan. Detta är en lärdom att ta hem för den svenska delegationen – genuint inkluderande processer skapar bättre slutresultat.

Hur har de nordiska städerna synts under konferensen?

När det gäller det nordiska perspektivet sammantaget som region är Global Utmaning ensamma om att ta sig an denna fråga. Vi har fått ett superfint mottagande av rapporten Nordic Urban Ways, av de goda exempel och arbetssätt som lyfts fram. Vidare har Sverige synts ganska tydligt med dess stora paviljong på konferensen, som bland annat har besökts av Quitos borgmästare. Sverige utmärker sig speciellt i försöket att bygga en global allians för datainsamling och genomförande med det globala mål 11 i fokus. 

Victoria Kalén

 

 

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *