Meny

Johan Hassel invald i kommitté för Agenda 2030

Johan Hassel invald i kommitté för Agenda 2030
Global Utmaning

3 år sedan

Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen den expertgrupp som kommer att arbeta med genomförandet av Agenda 2030, FNs utvecklingsmål. Tankesmedjan Global Utmanings VD Johan Hassel är en av de experter som ingår i delegationen.

Gruppen ska tillsammans med regeringen ska ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan men även uppmärksamma goda exempel på området hållbar utveckling.

Det är ett utmanande uppdrag som innebär att omvandla visionära mål till konkreta handlingar lokalt i Sverige och internationellt. Exempelvis kan inte målen tacklas var får sig utan komplexiteten består i att visa på hur sociala frågor och klimatfrågor är beroende av varandra. Uppdraget kräver att vi börjar utmana konventionellt ekonomiskt tänkande genom att Ai??visa på hur investeringar i hälsa och utbildning bidrar till en sund ekonomisk utveckling. Vi måste även titta på urbaniseringen som är en av vår tids stora frågor där jag ser att klimatomställning blir nyckeln till en hållbar stadsutveckling. Läser vi inte dessa frågor kommer vi inte skapa en inkluderande tillväxt – något som jag ser som avgörande, säger Johan Hassel, VD för Global Utmaning.

Uppdraget pågår till 2019 och i uppdraget ingår bland annat att göra en kartläggning och bedömning av i vilken utsträckning som Sverige uppfyller agendans mål och delmål samt lämna förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande.

Läs mer på regeringens hemsida

Pressbild för nedladdning

(Foto: Lisa Hydén)

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hassel, VD
Johan.hassel@globalutmaning.se
+46 70 312 43 18

Mia Laurén, kommunikationschef
Mia.lauren@globalutmaning.se
+46 765279460

Global Utmaning är en oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för långsiktiga läsningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.

Vi skapar plattformar för samverkan mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Global Utmaning är en nod i internationella nätverk som arbetar med strategiska analyser, policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarier och rapporter.

Tankesmedjan har ett erfaret och kvalificerat nätverk av seniora rådgivare med tvärsektoriell kompetens och en stark tro på framtiden.

Verksamheten leds av ett kansli som styr arbetet, verksamhetsutvecklingen och genomför projekt samt en styrelse som beslutar om tankesmedjans inriktning.

Tankesmedjan är en ideell förening som finansieras genom projektmedel från institutioner och myndigheter samt av våra partners som utgörs av olika organisationer och företag.

 

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *