Meny

#UrbanGirlsMovement blir utställning

#UrbanGirlsMovement blir utställning
Global Utmaning

1 år sedan

Global Utmaning har tillsammans med Botkyrka kommun engagerat tjejer i åldrarna 14 till 25 bosatta i Fittja med omnejd i Urban Girls Movement: ett initiativ som verkar för en mer jämställd stadsutveckling. I samarbete med FN, arkitekter, stadsplanerare, forskare inom stadsplanering och jämställdhet, markägare, fastighetsförvaltare, och representanter från intresseföreningar, myndigheter, och näringsliv har tjejerna tagit fram förslag på förbättringar av Fittja. Tjejerna har arbetat med och gestaltat sina förslag i datorspelet Minecraft, ett slags digitalt lego.

Förbättringsförslagen presenteras nu i en unik utställning som hängs på medborgarkontoret i Fittja centrum, på fritidsgården Fittja Pulsen och i Botkyrkas kommunhus. Utställningen finns också i digital form, där man kan gå på en virtuell rundvandring i de olika förslagsmodellerna.

– För att komma till bukt med ohållbara och segregerade städer måste vi involvera de som står längst ifrån det politiska beslutsfattandet. Tjejer i våra förorter är biten som saknas för att pusslet ska bli helt, säger Elin Andersdotter Fabre, programansvarig för Hållbara Städer på tankesmedjan Global Utmaning.

Initiativet utgår från hypotesen att en stad som planera för tjejer fungerar för alla.

Flickor och kvinnor tillhör en av de samhällsgrupper som är särskilt utsatta vad gäller ojämn resursfördelning, förtryck och social exkludering. Detta är en konsekvens av att städer traditionellt inte är utvecklade utifrån flickors och unga kvinnors behov.

– Vi är övertygade om att en prioritering av flickor och unga kvinnor i stadsutvecklingen kommer vara avgörande för att offentliga platser och städer ska bli inkluderande och hållbara. Dessutom blir det mer fokus på kollektivtrafik, sociala mötesplatser och grönska som är bra för både hälsan och klimatet, säger Tove Ahlström, vd Global Utmaning.

Hur städer och områden planeras är avgörande för människors livskvalitet, och kan i synnerhet öka flickors och unga kvinnors möjligheter till utbildning, arbete, och social trygghet.

Hör tjejerna prata mer om projektet i  SVT Nyheters reportage från lanseringen av utställningen.

Här finns designförslagen

Fritidsgården Fittja Pulsen: Stökhagsvägen 1, 145 50 Norsborg (Fittjaskolan)

Botkyrka kommunhus: Munkhättevägen 45, 147 40 Tumba

Medborgarkontoret Fittja centrum: Fittjavägen 3, 145 51 Norsborg

Den digitala utställningen hittar du här: http://www.urbangirlsmovement.org/

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *