Meny

#UrbanGirlsMovement installerar internationell expertgrupp

#UrbanGirlsMovement installerar internationell expertgrupp
Global Utmaning

7 månader sedan

I samband med den internationella kvinnodagen presenterar Global Utmaning Urban Girls nya tvärsektoriella expertgrupp för att aktivera de nätverk av experter inom feministisk stadsutveckling som hittills byggts upp under #UrbanGirlsMovement. På rekommendation av vårt forskarnätverk samlar vi nu forskare, professionella inom stadsutveckling och unga kvinnor och flickor för att kunna skapa hållbara städer för alla. Under våren installeras den tvärsektoriella expertgruppen med syftet att även bli mer transnationell framöver för att utveckla initiativet i en global kontext. 

Två och ett halvt år har gått sedan starten av initiativet #UrbanGirlsMovement med målet att förbättra levnadsvillkoren för flickor och unga kvinnor i socioekonomiskt utsatta urbana områden. Initiativet utgår från stadsutveckling som ett underutnyttjat verktyg för att åstadkomma mer jämlika samhällen. Detta har gjorts genom ett pilotprojekt som genomförts i Botkyrka kommun, där unga tjejer har fått möjligheten att genom olika stadsutvecklingsmetoder och utifrån sina egna erfarenheter designa om Fittja torg. Efter uppföljning av pilotprojektet har vårt forskarnätverk landat i en uppsättning slutsatser och rekommendationer för forskare och andra aktörer som är involverade i stadsutveckling. De föreslår nu specifika områden för ytterligare forskning och åtgärder för att kunna förverkliga hållbara, välmående och rättvisa städer.

Forskarnätverket menar, bland annat, att det är avgörande att förstå värdet av att skapa urbana designprocesser med och av tjejer och unga kvinnor. Att utgå från tjejers perspektiv inom stadsutveckling visade sig ha en mängd olika sociala och miljömässiga fördelar, resultat som bör forskas vidare på inom akademin men framförallt genom praktiskt tillämpad forskning. Det var också tydligt hur #UrbanGirlsMovement skapade mening och möjligheter för deltagarna, särskilt för unga kvinnor och tjejer. Planeringsprocesser kan därför vara mer än bara den byggda miljön; de kan vara ett verktyg för ökad demokrati, jämställdhet och jämlikhet i städer – vilka alla är avgörande faktorer för långsiktig hållbarhet.

Forskarnätverket konstaterar också vikten av att anta en feministisk stadsutvecklingsteori som ett instrument inom hållbarhetsstudier. Resultaten av pilotstudien i Botkyrka visar att det går att förändra ohållbara patriarkala stadsformergenom att anta delar av #UrbanGirlsMovements metoder, verktyg och resultat. För nå en hållbar effekt måste involveringen av kvinnor och flickor i stadsutvecklingsprocesser handla om mer än bara trygghet och säkerhet. Forskarnätverket argumenterar därför för att fokus bör flyttas till att skapa inkluderande och välkomnande offentliga platser tillsammans med unga. Det kan leda till verkliga förbättringar i deras vardag, och dessutom ökad trygghet och en känsla av tillhörighet. För att öka chansen att lyckas med både det och städers övriga hållbarhetsutmaningar, behövs helomspännande planeringsmetoder och nya synsätt, som #UrbanGirlsMovement visa exempel på.

Under den första fasen av #UrbanGirlsMovement identifierades ett tydligt behov av tvärvetenskaplig kunskap och att kombinera akademisk och praktisk kunskap. Nästa steg inom initiativet blir därmed att installera en tvärsektoriell och transnationell expertgrupp. Gruppen kommer att bestå av medlemmar från olika sektorer samt från olika akademiska och geografiska kontexter. Efter utvärderingar av pilotprojektet i Botkyrka blev det tydligt hur viktigt det är att tillsammans samla forskare, yrkessamma inom stadsutveckling och lokal invånare med fokus på tjejer, för att kunna planera staden så att den passar för alla. Den lärdomen kommer att återspeglas i expertgruppen genom att blanda praktisk, akademisk och upplevd kunskap.

Genom att installera denna expertgrupp är målet att stationera gott exempel på hur vi tror dessa processer måste drivas. Vi vill också inspirera fler nu när initiativet tas vidare från ett svenskt pilotprojekt till en bredare global kontext. Under våren kommer vi därför presentera röster från expertgruppen som berättar om deras medverkan i #UrbanGirlsMovement: Idag berättar professor emeritus Gunnel Forsberg om hur inkluderandet av marginaliserade grupper inom stadsplanering kan ha stora positiva effekter för alla i samhället.

 

Här kan du läsa forskarnätverkets statement

Se Gunnel Forsberg om #UrbanGirlsMovement här!

Här kan du läsa mer om expertgruppen


Läs mer om vårt program Hållbara städer

Vill du vara med och stödja Global Utmanings verksamhet? Läs mer om hur det går till – Stöd oss

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *