Meny

#UrbanGirlsMovement samlar gräsrötter från nord och syd

#UrbanGirlsMovement samlar gräsrötter från nord och syd
Global Utmaning

1 år sedan

Global Utmaning och Sida anordnade en workshop på Subtopia i Botkyrka för dialog mellan Slum Dwellers International (SDI) och Changers Hub, två gräsrotsorganisationer som på olika håll i världen verkar för medborgares inflytande över sin närmiljö. Under en eftermiddag delade SDI och Changers Hub med sig av sina gemensamma utmaningar och erfarenheter i syfte att lära av varandra.

SDI grundades 1996 för att bidra till mer hållbara och inkluderande städer i globala Syd. Man arbetar utifrån gräsrotsnivå och medborgarperspektiv med ett starkt fokus på kvinnoledda bottom-up-strategier. SDI är ett globalt nätverk av federationer i 33 länder, där mer än en miljon urbana fattiga hushåll idag genom sina lokala organisationer är aktiva medlemmar i nationella federationer. Federationerna använder sig av strategier som dagliga besparingar, peer-to-peer-utbyte, crowdfunding och kartläggning av lokala data för att organisera urbana fattiga för samhällsförändring.

Changers Hubs tillgängliggör möjligheter för ungdomar från Stockholms ytterstadsområden att förverkliga sig själva och därigenom bidra till ett mer inkluderande samhälle. En gemensam plattform skapar ett öppet, kreativt utrymme för ungdomar att utveckla sina idéer och färdigheter. Man erbjuder mentorskap och kompetensutbildning, inspirerande samtal och andra aktiviteter för att hjälpa unga människor att förbättra sin vardag och närmiljö.

Många av de unga som arbetar inom Changers Hub är barn till invandrare som har etablerat sig i Botkyrka efter att ha flytt från krig, politisk förföljelse eller ekonomiska svårigheter i sina hemländer. De har kommit till Sverige med höga förväntningar på att en välfärdsstat ska erbjuda lika möjligheter för alla, oavsett bakgrund. För många ter sig ibland verkligheten annorlunda, och för vissa har livet i förorter som Botkyrka inneburit att de sociala och ekonomiska möjligheterna är mer begränsade i jämförelse med andra unga i samma ålder som bor i mer välbärgade områden närmare Stockholms innerstad.

En av ungdomarna beskrev sin erfarenhet kortfattat. Sedan familjen kom till Sverige för några år sedan, har hans föräldrar varit upptagna av att lära sig språket, söka arbete och lära sig att navigera inom det svenska offentliga välfärdssystemet. Som ett resultat lämnas han och hans syskon ganska ensamma, får i stort klara sig själva och lära sig att anpassa sig till den nya kulturen. Känsla av att vara isolerad och utesluten från samhället är en vanlig anledning till att ungdomar lämnar skolan och finner tröst i droger och kriminella gäng, berättar han. Tack vare Changers Hub har han funnit en plats där han kan känna tillhörighet och lära sig att bli en bidragande del av samhället.

Joseph Muturi, en SDI-ledare från Kenya, kunde inte dölja sin entusiasm under diskussionerna med Hub-medlemmarna. Efter att ha vuxit upp i slumområdet Kibera i Nairobi, och själv varit en före detta gängmedlem, talade han om varför organisationer som SDI och Changers Hub spelar en så viktig roll i samhällen där invånare upplever sociala och ekonomiska problem.

Medlemmar av SDI och Changers Hub upptäckte att de hade mycket gemensamt. Båda organisationerna tror på bottom-up-tillvägagångssättet för utveckling, vilket innebär att deras medlemmar utvecklar färdigheter, användbara verktyg och själva skapar nya möjligheter att förbättra sina liv. Båda organisationerna tar itu med problemen med ekonomisk och social integration genom att titta på de grundläggande orsakerna och sedan skapa bättre alternativ för de personer som de förenar och engagerar.

SDI underströk behovet av att även skapa hållbara organisationer, till exempel genom att utveckla långsiktiga strategier för finansiering och genom att goda partnerskap med kommunen. Rose Molokoane, en SDI-ledare från Sydafrika, gratulerade Changers Hubs ansträngningar att bygga förtroende och arbeta med Botkyrka kommun. Ett bevis på detta var närvaron av kommunrepresentanter i diskussionerna under eftermiddagen. Rose relaterade detta till SDI:s egna erfarenheter där organisationen blivit effektivare i att uppnå förändring när man upphört med att vara alltför aktivistisk och istället blivit en betrodd dialog-, samarbets- och genomförandepartner till lokala ledare och tjänstemän.

Slutligen talade SDI och Changers Hub varmt om hur den här typen av utbyte av erfarenheter och lärdomar mellan en global och en lokal organisation skapar ömsesidigt lärande och inspirerar till nya idéer. De uttryckte hopp om att Sidas pågående flytt till Botkyrka kommun kommer skapa ytterligare möjligheter för konstruktiv dialog kring de frågor som är helt avgörande för de boende i området.

SDI är en av SIDA:s partnerorganisationer som var i Stockholm under en vecka för att delta i workshops och seminarier med svenska aktörer.

Omslagsfoto: Slum Dwellers International

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *