Meny

#UrbanGirls designar Fittja i Minecraft

#UrbanGirls designar Fittja i Minecraft
Global Utmaning

1 år sedan

Tillsammans med bl.a. UN-Habitat, Botkyrka kommun och White har Global Utmaning under helgen arbetat med unga tjejer från Botkyrka och sakkunniga från vårt forskarnätverk i dataspelet Minecraft. Detta för att visualisera de framtagna planförslag som arbetats fram under hösten i #UrbanGirlsMovement, ett projekt som testar tesen att staden blir ekologiskt-, ekonomiskt- och socialt hållbar om kvinnor är med och planerar den.

Sedan 2015 har världens ledare enats om flera globala agendor för hållbar utveckling, som klimatavtalet, Agenda 2030 och New Urban Agenda. Om man ska leva upp till de ambitiösa målen, om visionerna ska bli verklighet, kommer till stor del bero på om våra samhällen lyckas bli mer inkluderande och jämställda, dvs uppfyller de socioekonomiska behoven för framtidens unga. Hur städer och områden planeras är avgörande för människors livskvalitet, och kan i synnerhet öka unga kvinnors och flickors möjligheter till utbildning, arbete, och social trygghet.

#UrbanGirlsMovement

Med bakgrund av detta har Elin Andersdotter Fabre och Rosanna Färnman, programansvariga för Hållbara Städer respektive Hälsa & Välfärd vid Global Utmaning, tagit initiativ till #UrbanGirlsMovement, som genom att samla in och digitalt kartlägga globala goda exempel visar hur feministisk stadsutveckling i utsatta områden kan förbättra levnadsförhållanden för flera samhällsgrupper. Projektet tar avstamp i Botkyrka och bygger på medborgardialog med unga tjejer från området men också ett forskarnätverk bestående av sakkunniga inom samhällsbyggnad. Under hösten har de under tre möten tillsammans fått kartlägga problem med befintlig byggnation i centrala Fittja men också kommit med egna idéer och lösningar på hur området kan bli bättre. Att också kartlägga vilka samhällsgrupper som har en privilegierad plats i Fittja centrum respektive vilka samhällsgrupper som missgynnas av den befintliga samhällsstrukturen har enligt Elin Andersdotter Fabre varit avgörande för projektets vidare utveckling.

Mer fokus på kvinnligt perspektiv i planeringsprocessen

I början av februari anordnade tankesmedjan Global Utmaning tillsammans med bland andra UN-Habitat och Botkyrka kommun den fjärde labben av projektet #UrbanGirlsMovement. Under två dagar fick tjejerna och forskarnätverket visualisera sina tidigare framtagna lösningar i Minecraft, vilket enkelt kan förklaras som ett “digitalt lego”. Sedan 2012 har denna metod använts under 85 medborgardialogsprojekt i 30 länder, på alla kontinenter. Däremot har man sett att de som deltar i medborgardialoger ofta kommer från en homogen grupp invånare, i synnerhet medelålders män. Därför är Global Utmanings #UrbanGirlsMovement ett unikt projekt för UN-Habitat – att fokusera på unga kvinnor som deltagare är en relativt outforskad metod då man endast haft liknande projekt i Hannoi 2017 och New Delhi 2018, menar Pontus Westerberg från UN-Habitat, medarrangör till helgens labb.

De lösningar som redovisades under labbets andra dag visade på ett brett spektrum av åtgärder, där allt ifrån mer belysning till övervakning och fler verksamheter ansågs vara viktigt för att uppnå trygghet i Fittja. Det fanns också en stor önskan om att inte enbart fokusera på att göra området tryggt – Fittja bör också vara en plats för rekreativa syften. För att uppnå detta fanns förslag som gröna tak som umgängesplats och att skapa en gågata med mindre verksamheter som foodtrucks och fruktstånd.

”Tack för att ni valt Fittja”

Responsen av projektet har varit väldigt positiv. De unga tjejerna uttrycker en stor tacksamhet för att deras röst blir hörd, och har en stor förhoppning att deras idéer ska bli verklighet. “Tack för att ni valt Fittja. Det ger en bra känsla att veta att platsen jag bor på kommer att förändras snart.”, säger en av tjejerna. “Bra jobbat med spelet. IT-inriktat=framtiden”, säger en annan.

Ett socialt ramverk i planeringsprocessen

Ambitionen med projektet är att kunna skapa ett socialt ramverk för framtida samhällsplanerare där medborgardialog och ett feministiskt perspektiv genomsyrar hela planeringsprocessen, menar Caroline Wrangsten och Emelie Anneroth, medarrangörer till projektet och tidigare praktikanter på Global Utmaning.

Nästa del i projektet är en halvtidsutställning som tar plats den 1 april, följt av två till labb och en slutkonferens senare i höst.

Kommentarer

2 comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *