Meny

"Vad gör rika med sina pengar?" – ny rapport från Global Utmaning

5 år sedan

"Vad gör rika med sina pengar?" – ny rapport från Global Utmaning

Ökade inkomster för de översta procenten av inkomsttagarna borde ha lett till högre investeringsutveckling i den reala ekonomin. Sedan 1970-talet har den gruppen ökat sin inkomstandel på bred front inom OECD. I rapporten   ”Vad gör rika med sina pengar?” från Global Utmaning, presenterar Sandro Scocco, chefekonom på Global Utmaning, och Lars-Fredrik Andersson, docent i Ekonomisk historia vid Umeå Universitet, statistiska analyser över sambandet mellan ökad inkomstandel för den rikaste procenten och investeringsutvecklingen. Analysen pekar på att det inte finns något positivt samband, snarare tvärtom. Presentationen sändes i SVT Forum och kan ses här!

Leder större inkomstskillnader till högre tillväxt och lägre arbetslöshet?  Kan den rika procenten stimuleras att investera och skapa tillväxt? Länge har det funnits teorier och uppfattningar om att den rika procenten kan skapa högre tillväxt och lägre arbetslöshet. Detta har lett till att många länder försökt stimulera just denna grupp genom lägre skatter och avregleringar i kombination med lägre ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen för att öka viljan att arbeta.

Men idag ifrågasätts detta synsätt alltmer.  Arbetslösheten har inte fallit tillbaka, skuldsättningen i både stat och hushåll ökat kraftigt. Till detta kan läggas en oroande kraftig ökning av inkomstskillnader, som i teorin borde ha lett till en ökad andel av investeringar i den reala ekonomin.

I figuren nedan visas relationen mellan investeringsandel av BNP och topp 1-% inkomstandel (den översta percentilen av inkomsttagarna) för 14 OECD länder under perioden 1970-2008. Det visar sig att inkomstandelen för den översta percentilen av inkomsttagarna har en svagt negativ relation med investeringsandelen för 14 OECD länder.

Se presentationen av rapporten här:

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *