Meny

Samtal om demografi och hållbarhet:"Vi lever över jordens tillgångar"

4 år sedan

Samtal om demografi och hållbarhet:"Vi lever över jordens tillgångar"

Vad kan göras för att minska de ekologiska fotavtrycken i världen? Och vilken roll spelar Europa? Detta var några av frågor som diskuterades under seminariet För många eller för få i Europa med Karl-Erik Norrman, Europeiska Kulturparlamentet, tillsammans med Lars A Boisen författare till boken Färre människor på jorden! – Hur naturresurserna räddas och alla får chansen till ett bra liv. Norrman menar att befolkningsfrågorna är en bortglömd men betydande aspekt i klimatdebatten. Lisa Pelling, programchef för migration och integration på Global Utmaning var moderator för samtalet.

Med boken vill författarna lyfta att vi måste koppla samman befolkningsökningen med förbrukningen av jordens resurser. För att få ner förbrukningen till en hållbar nivå skulle väst behöva minska de ekologiska fotavtrycken drastiskt. FN:s befolkningsprognoser spår hur jordens befolkning kommer att fortsätta öka. Norrman vill därför se ökade satsningar på förmedling av preventivmedel och familjerådgivning för att förbättra kvinnors makt över sin reproduktiva hälsa i fattiga länder.

Norrman menar dock att överutnyttjandet av jordens resurser till följd av den kraftiga befolkningsutvecklingen inte enbart är en fråga för utvecklingsländer med högt barnafödande. Västvärldens levnadssätt tär mångdubbelt mer på jorden än andra länder, varför befolkningsökningen i de rika delarna av världen är ett större problem ur klimatsynpunkt.

Klart är att de ekologiska fotavtrycken behöver minska. I den efterföljande diskussionen lyftes möjligheten att utnyttja tekniska lösningar liksom hur fördelningen av välstånd i världen påverkar den demografiska utvecklingen – kunskap som finns men inte utnyttjas i tillräckligt hög grad. Lisa Pelling, betonar att befolkningsminskning inte är ett mål i sig:

– Dessa frågor handlar främst inte om hur många på jorden vi är utan hur vi säkerställer kvinnors reproduktiva hälsa och deras makt över sina kroppar. Det är lätt att glömma bort det i debatten. Det har snart gått 20 år sedan FN:s befolknings- och utvecklingskonferens i Kairo 1994. Vi ser därför fram emot att dessa frågor aktualiseras på nytt i och med 20-årsjubileumet.

Bilder från seminariet finns här.

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *