Meny

"Vi måste transformera hela ekonomin"Anders Wijkman om sin nya bok Bankrupting Nature

5 år sedan

"Vi måste transformera hela ekonomin"Anders Wijkman om sin nya bok Bankrupting Nature

Vi måste bryta klimatförnekelsen och sluta betrakta naturen som en konstant resurs. I värsta fall håller vi på att göra hela ekosystemet bankrutt. Det menar Anders Wijkman, klimat- och välfärdsdebattör och senior rådgivare till Global Utmaning i sin nya bok Bankrupting Nature som han skrivit tillsammans med Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Resilience Center. Global Utmaning ställde ett par korta frågor till Anders Wijkman.

Du och Johan Rocksträm pratar om att vi alla lider av förnekelse om vad som håller på att hända med planeten. Vad beror den förnekelsen på?
– Förnekelsen beror på flera saker. Vi har byggt ett samhälle med stor komfort och hög standard. De allra flesta av oss vill inte ifrågasätta något av detta. Vi människor är ö h t ovilliga till förändringar, om vi inte är tvingade. Vidare är det stora brister i utbildningen. Vi utbildar folk till specialister och fackidioter men få får hjälp att se helheten, hur allting hänger ihop. Ekonomutbildningen är ett särskilt problem. I ekonomernas modeller är naturen en konstant, som om skafferiet var oändligt stort. Men så är det inte.

Er bok argumenterar för att vi skrotar BNP som mått på tillväxt och att fortsatt materiell tillväxt inte här hållbar. Samtidigt säger ni att de-growth inte heller är ett alternativ. Hur ser vägen framåt ut?
– Vi upplever ett tillväxtens dilemma. Fortsatt konventionell tillväxt funkar ej av miljö- och resursskäl. men nerväxt är heller ingen lösning. Det stora problemet är att partierna inte vill eller vågar diskutera detta. Vi behöver en ny ekonomisk modell, där utvecklingen är hållbar. Förhoppningen är att vår bok skall bidra till att förståelsen ökar om tillväxtens dilemma och nödvändigheten av att tänka nytt.

Vilka är då de största utmaningarna när det gäller en transformering av det ekonomiska systemet?
– Den största utmaningen är alla motkrafter, dvs alla intressen som vill fortsätta som hittills och som ofta tjänar pengar på detta. Som fossilindustrin. Politiken är också en motkraft så länge den vägrar erkänna att dagens tillväxtmodell är en återvändsgränd.

Hur får vi en positiv utveckling?
– Genom en genomgripande förändring i ekonomins ramverk. Viktigast av allt är att ge naturkapitalet ett värde samt att sluta inbilla oss att tillväxt i BNP är ett bra mått på utveckling. En långt effektivare energi- och resursanvändning är ett annat krav. Men det räcker inte att bara öka effektiviteten. Den äts snabbt upp när ekonomin växer. Den måste kopplas till en cirkulär ekonomi – där produkterna har längre livslängd och material av olika slag återvinns och återanvänds maximalt. Endast så kan den ökade resurseffektiviteten ge oss större hållbarhet. En sådan process hjälps på traven av att höja skatten på resursuttag och sänka den på arbetskraft. En sådan politik skulle minska trycket på naturen och därtill ge oss flera jobb. Snacka om Win-Win!

Anders Wijkman och Johan Rockströms bok Bankrupting Nature presenteras i samband med ett frukostseminarium med samma namn den 6/12. Den har redan fått uppmärksamhet. Bland annat i en krönika av Andreas Cervenka i SvD Näringsliv den 2/12.

Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *