Meny

World Habitat Day – fokus på städerna

World Habitat Day – fokus på städerna
Global Utmaning

2 år sedan

Idag den 2 oktober uppmärksammar vi World Habitat Day – FN:s dag för städer och stadsutveckling. De växande städerna i världen står för 70 procent av energianvändningen och 70 procent av BNP. Fram till 2050 beräknas den urbana befolkningen öka från 3,5 till 7 miljarder. Det innebär att det ska byggas lika mycket ny stad som det har byggts under hela mänsklighetens historia – på bara 30 år. En enorm utmaning men samtidigt en särskild möjlighet lokalt att främja hållbarhet i den globala samhällsutvecklingen.

Sverige har sedan 2015 antagit flera globala hållbarhetsagendor, bland annat FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling och the New Urban Agenda (NUA). Undertecknandet förpliktigar, de globala agendorna ska omsättas i praktiken, vilket i stor utsträckning innebär på lokal nivå. Särskilt viktiga för det lokala genomförandet är mål 11 (SDG11) som innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara, samtidigt som NUA fokuserar på hur städer bör planeras och växa.

Var sjunde person i världen lever i slum-liknande förhållanden. Ojämlikheten inom och mellan städer ökar inte bara i låginkomstländer, utan även inom OECD-området. De nordiska länderna är inget undantag. Segregationen i storstadsområdena är ett växande ekonomiskt och socialt problem. Det är dags att uppmärksamma de konsekvenser och effekter som uppstår av bristande stadsplanering.

Global Utmaning har som oberoende tankesmedja under lång tid arbetat med hållbar stadsutveckling. Tankesmedjan har framförallt satt fokus på det politiska ledarskapets betydelse i arbetet för hållbara städer. På Habitat III i Quito släppte vi rapporten Nordic Urban Ways – en studie där ledande nordiska lokalpolitiker medverkat. Den huvudsakliga slutsatsen är att ett tydligt fokus på hållbarhetsmål i kombination med ett stark lokalt självstyre och samverkan mellan alla inblandade aktörer är nyckelfaktorer för att uppnå hållbar stadsutveckling. Andra faktorer då nordiska städer varit framgångsrika har varit; kontinuitet i stadsplanering, medborgardeltagande, visionärt beslutsfattande och att skapa synergier.

Den 31 oktober är det ”World Cities Day” och vi följer vi upp arbetet med det lokala genomförandet av Agenda 2030 och New Urban Agenda med en rapport som handlar om hur de globala ramverken för hållbar utveckling hänger ihop, kopplingen till lokal nivå och svenska intressenters input till regeringens nya stadspolitik.

Läs mer om vårt Hållbara städer-program

Läs artikel i tidningen Citiscope som omnämner vårt arbete

 

 

Foto: Ryan Waring, Unsplash

Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *