Meny

Global Utmaning på World Urban Forum i Abu Dhabi

Global Utmaning på World Urban Forum i Abu Dhabi
Global Utmaning

8 månader sedan

Global Utmaning har precis kommit hem efter medverkan i det tionde World Urban Forum (WUF10) i Abu Dhabi där det nya projektet Urban Girls Toolbox lanserades. Våra medarbetare Elin Andersdotter Fabre, programansvarig för Hållbara Städer, Thomas Melin, senior rådgivare och Caroline Wrangsten, koordinator för Urban Girls Forskarnätverk medverkade i en rad programpunkter.

Tillsammans med amerikanska biståndsmyndigheten USAID organiserade Global Utmaning ”Achieving Cities for All – Planning for and with Women and Girls”, där medverkade både representanter från UN-Habitat och flickor som använder de verktyg som kommer ingå i vår nya digitala verktygslåda #HerCity. Tillsammans med Plan International anordnades en training session ”Pathways to enabling cities: Feminist reflections on youth-led social innovation and participation in urban governance” där ungdomar från hela världen delade med sig av kunskap från sina respektive städer.

Vidare medverkade Global Utmaning i flera panelsamtal, bl.a. i UN-Habitats “Local 2030 – A global network to localize Agenda 2030 – Strategies to scaling the implementation of SDGs at the local level”, SKL Internationals “Strengthening social cohesion – Ensuring Inclusive Urban Development” och “Gender-Inclusive Urban Planning and Design Handbook Launch” med Kounkuey Design Initiative och Världsbanken.

WUF är det ledande världsforumet för stadsutveckling och det återkommande forum inom FN-systemet som samlar flest deltagare, inte minst från kommuner och civilsamhälle. På WUF10 samlades 13 000 personer från 168 länder kring årets tema ”Cities of Opportunities -Connecting Culture and Innovation”.

Vår seniora rådgivare Thomas Melin, har medverkat i alla WUF sedan starten 2002 och vi passar på att fråga honom hur urbandebatten utvecklats över tid. ”Sedan antagandet av Agenda 2030 och den Nya Urbana Agendan har diskussionerna ofta koncentrerats till finansiering, indikatorer och uppföljning. Detta samtidigt som konceptet ”smart cities” tagit upp en stor del av debatten. Men vad är teknologi om den inte svarar till människors verkliga behov? Vi ser därför positivt på att årets diskussioner snarare synliggjorde den mänskliga delen i stadsutvecklingen, där diskussioner kring inkludering, jämställdhet, ungdomars betydelse och det offentliga rummets nyckelroll får ta en framstående plats”, säger Thomas.

Tankesmedjan har för tillfället ett starkt fokus på feministisk stadsutveckling, vi frågar projektledaren Elin Andersdotter Fabre om hon ser ett ökat behov för denna typ av fokus och hur intresset ser ut för denna fråga. ”Tankesmedjan har tidigare medverkat i Habitat III WUF 7, 8 och 9, och från att vårt fokus varit klart udda så har frågorna verkligen seglat upp på agendan. Inte minst det pedagogiska greppet att prata om tjejer i stadsutvecklingen, där vi kan diskutera så komplexa frågor som ålder, jämställdhet, jämlikhet och socio-ekonomisk utsatthet genom en och samma lins”.

Elin, vad har hänt inom projektet sedan ni senast medverkade på WUF9 i Kuala Lumpur 2018? ”Urban Girls Movement som presenterades då har testats framgångsrikt i en pilot i Botkyrka och vi har tillsammans med UN-Habitat fått vidare finansiering för fortsättningen. Vi kommer de närmaste två åren tillhandahålla #HerCity, en verktygslåda för stadsutveckling för och med tjejer i utsatta områden och genomföra tre globala projekt. Vi börjar i Johannesburg under våren!”

På WUF samlas även världens mest framstående urbanforskare, Saskia Sassen och Richard Sennett är t.ex. återkommande inslag. Caroline Wrangsten som har koordinerat Urban Girls Forskarnätverk, efterfrågar en än mer integrerad approach för forskningens roll inom hållbara lösningar inom stadsutvecklingen. Frågor om inkludering och jämställdhet i stadsutveckling har varit beforskat en längre tid, men praktiker och kommuner runtom i världen har haft svårt att använda sig av resultaten. Därför behövs samarbetsformer och finansieringsformer som integrerar aktörer inom frågorna från projektstart till slut. På WUF i Abu Dhabi fick vi det växande intresset för de här frågorna bekräftat- både jämställdhet i offentliga rummet och vikten av transdisciplinära projekt. Global Utmaning med partners kommer att utveckla forskarnätverket i Urban Girls i enighet med detta.


Ta gärna del av tankesmedjans projekt inom Hållbara Städer – läs mer om Urban Girls Toolbox

Vill du vara med och stödja Global Utmanings verksamhet? Läs mer om hur det går till – Stöd oss

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *